Kira Alacağı | Tacir Olmayan Kiracı Bakımından Muacceliyet Şartı | Alacak Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6837 K. 2018/2805 T. 21.3.2018 • KİRA ALACAĞI ( Sözleşmede Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Bütün Kira Dönemine Ait Kira Bedellerinin Muaccel Hale Geleceğin KararlaştırılmIşsa da Davalı Kiracı TTK. Kapsamında Tacir Olmadığından TBK. 346. Md.si Gereğince Muacceliyet Şartının Geçerli Olmadığı ) • SÖZLEŞMEDE KİRA BEDELİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE BÜTÜN … Devamını oku…Kira Alacağı | Tacir Olmayan Kiracı Bakımından Muacceliyet Şartı | Alacak Davası

İtirazın İptali | Kiralananın Tahliyesi | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/7836 K. 2015/7998 T. 6.10.2015 • İTİRAZIN İPTALİ VE KİRALAYANIN TAHLİYESİ ( Mahkemece İtirazın Kısmen İptali İle Takibin 3 TL Üzerinden Devamına Ve Davalının Taşınmazdan Tahliyesine Fazlaya İlişkin Talebin Reddine Karar Verildiği/Reddedilen Kısım Üzerinden Davalı Yararına Kabul Edilen Kısım Ve Tahliye İçin Davacı Yararına Vekalet Ücreti Verilmesi Gerektiği ) … Devamını oku…İtirazın İptali | Kiralananın Tahliyesi | Tahliye Davası

Kira Alacağı | Hor Kullanma Tazminatı | Kira Bedeli

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6798 K. 2015/2277 T. 5.3.2015 • KİRA ALACAĞI VE HOR KULLANMA TAZMİNATININ TAHSİLİ TALEBİ ( Bozma İlamında Delil Tespiti Tarihinin Anahtar Teslim Tarihi Olarak Kabul Edileceğinin Belirtildiği/Tarihin Yanlış Yazıldığı – Maddi Hatadan Kaynaklandığı/Doğru Olan Tarihe Kadar Olan Kira Alacağına Hükmedilmesi Gerektiği ) • DELİL TESPİTİ TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI ( … Devamını oku…Kira Alacağı | Hor Kullanma Tazminatı | Kira Bedeli

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi | Anahtar Teslimi | İtirazın İptali

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ    ANAHTAR TESLİMİ    ÖZET: Anahtar teslim edilmediği sürece kiralanan yerin kiracının kullanımında olduğunu kabul etmelidir. Kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini ispat yükümlülüğü kiracıya aittir. Y.6. HD E.2011/15289 K.2012/3446 T.05.03.2012        Dava ödenmeyen kira ve ortak giderlerin tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali, takibin devamı ve … Devamını oku…Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi | Anahtar Teslimi | İtirazın İptali

Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

KİRA PARASININ ÖDENECEĞİ GÜN   BORÇLU TEMMERRÜDÜ  ÖZET: Kira parasının ayın ilk beş gününde ödeneceğine ilişkin sözleşme kuralı tarafları bağlar. Borcun istenebilmesi için öncelikle muaccel olması gereklidir. Bu nedenle somut olayda ayın beşinci günü geçirilmeden kira parasının ödenmediğinden söz edilemez. Y.6.HD. E.2012/1878 K.2012/5211 T.03.04.2012       Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye … Devamını oku…Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

Kira Alacağı | Erken Tahliye | Hor Kullanım Tazminatı

               T.C.      YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E.2012/6-1704 K.2013/774 T.29.05.2013 KİRA ALACAĞI ERKEN TAHLİYE KİRALAYANIN SORUMLULUĞU Özet: Davacı kiralananın Temmuz 2010 tarihinde tahliye edildiğini iddia etmiş, davalı ise Haziran 2010 tarihinde tahliye edildiğini savunmuştur. Davalı kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak tahliye ettiğini ve anahtarları kiralayana teslim ettiğini kanıtlamak zorunda olup, davalı kiracı bu … Devamını oku…Kira Alacağı | Erken Tahliye | Hor Kullanım Tazminatı

Kira Alacağı

               T.C.       YARGITAY Altıncı Hukuk Dairesi E.2013/4344 K.2013/16569 T.10.12.2013 KİRA ALACAĞI HAKSIZ FESİHTEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ELEKTRİK VE SU TÜKETİM BEDELLERİNİN TAHSİLİ Özet: Taraflar arasında imzalanan sözleşmede, kiralanan yerde kullanılacak elektrik ve su giderlerinden kira dönemine isa­bet eden miktarın kira bedeli ile birlikte ödeneceği ve vadesinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Yasada belirtilen oranda gecikme … Devamını oku…Kira Alacağı

İki Haklı İhtar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/11834 K. 2013/13898 T. 10.10.2013 • İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davacıya Kiracılık İlişkisi Konusunda Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği ) • KİRACILIK İLİŞKİSİNİN KANITLANMASI ( Halinde İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davasının TBK’nunun 352/2. Md. Uyarınca Süresinde Açılıp Açılmadığının Denetlenebilmesi İçin Kira Sözleşmesinin Süresinin … Devamını oku…İki Haklı İhtar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi

Kira Alacağı | İtirazın Kaldırılması

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17723 K. 2013/1765 T. 6.2.2013 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Davalı Borçlunun İtirazının Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu/Kiracılık İlişkisine ve Sözleşmeye İtirazı Bulunmadığı – Varsa Bu Döneme İlişkin Ödemeler Mahsup Edildikten Sonra Karar Verileceği ) • KİRA PARASININ BAKİYESİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( İtirazın Kaldırılması … Devamını oku…Kira Alacağı | İtirazın Kaldırılması