Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12644 K. 2016/6320 T. 31.12.2016 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İcra Mahkemelerinde Kiracının Ancak Tahliye Tarihine Kadar Olan Kira Parası Ödemesi ile Sorumlu Tutulabileceği/Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak Tazminat Hukukunu İlgilendirdiğinden ve Alacağın Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği – Tahliye Sonrasına Dair İstemin Reddi Gerektiği/Ek Bilirkişi Raporu Alınarak … Devamını oku…Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

Tazminat Davaları | Maddi Tazminat Davası | Manevi Tazminat Davası

TAZMİNAT  DAVALARI               Trafik kazalarından doğan tazminat davaları dünyada ve özellikle ülkemizde trafik kazalarındaki can ve mal kayıpları sebebiyle en sık karşılaştığımız davalar arasında yer almaktadır. Bazı yasal koşulların varlığı durumunda bir olay trafik kazası olarak kabul edilmektedir. Ölüm, yaralama ve yahut maddi bir zararla sonuçlanan trafik kazalarında yasal şartların varlığı halinde maddi tazminat … Devamını oku…Tazminat Davaları | Maddi Tazminat Davası | Manevi Tazminat Davası

Tazminat Davası | Haksız Fiil

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/7-88 K. 2013/1058 T. 10.7.2013 • TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan – Hasarın Giderilmesi İçin Özel Olarak İşçi Tutup Çalıştırma veya Harcama Yapma Söz Konusu ise Bunların Kanıtlanması İçin Davacı Tarafın Delillerinin Sorulup Saptanması Gerektiği/Davacı Tarafın İsteyebileceği Gerçek Zarar Miktarı Duraksamasız Belirlenmesi Gerektiği ) • HAKSIZ FİİL ( … Devamını oku…Tazminat Davası | Haksız Fiil

İlaç Fiyatlarının Değişmesi Nedeniyle Oluşan Zarar

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2013/15364 K. 2013/19842 T. 12.12.2013 • İLAÇ FİYATLARININ DEĞİŞMESİ NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Eczanelerin Uğradığı Stok Zararının Ecza Depoları Tarafından Karşılanması Gerektiği – Davacının Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirdiği/Davayı Kısmen Kabulün Uygun Olduğu ) • ECZANELERİN UĞRAMIŞ OLDUĞU STOK ZARARI ( İlaç Fiyatlarının Değişmesi Nedeniyle – Eczanelerin Uğradığı Stok Zararlarının … Devamını oku…İlaç Fiyatlarının Değişmesi Nedeniyle Oluşan Zarar

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2013/15884 K. 2013/14731 T. 31.10.2013 • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Talebin Kısmen Kabulü Halinde Davalı Açısından Vekalet Ücretinin 1/5’inin Uygulanacağı – Davacılar Yönünden Ayrı Olarak Tam Nispi Vekalet Ücreti Uygulanacağı ) • AVUKATLIK ÜCRETİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/Davacının Talebinin Kımen Kabul Edildiği – Her Davacı İçin Ayrı … Devamını oku…Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Rücuan Tazminat Davası

  T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2013/20434 K. 2013/23677 T. 5.12.2013 • RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Davalı İle Daimi Çalışma İlişkisi Bulunmayan Serbest Muhasebeciye Tebliğ Edildiği – Yöntemince Tebliğ Edilmediğinin Kabulü Gereği ) • USULSÜZ TEBLİGAT ( Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Davalı İle Daimi Çalışma İlişkisi Bulunmayan Serbest … Devamını oku…Rücuan Tazminat Davası

Kardeşlerin Manevi Tazminat Talebi | Tazminat Davası

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2010/11082 K. 2011/13427 T. 13.12.2011 • ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Müteselsil Sorumlulardan Olan Davalıdan Tamamı Talep Edildiği – Kusur Oranına Göre Talebin Kabulüne Karar Verilemeyeceği ) • ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Elektrik Çarpması Sonucu – Müteselsil Sorumlulardan Olan Davalıdan Tamamı Talep Edildiği Halde Kusur Oranına … Devamını oku…Kardeşlerin Manevi Tazminat Talebi | Tazminat Davası

Maddi Tazminat Davası | Haksız Fiil | Yangın

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1304 K. 2013/3255 T. 25.2.2013 • MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle/Bir Kısım Tanık Anlatımları İle Olayın Gelişim Şekli Birlikte Değerlendirildiğinde Davalının Tarlasındaki Anızı Yakması Sonucu Başlayan Yangının Davacının Bahçesine Sıçradığının Sübut Bulmuş Olduğu – Uğranılan Zarar Kapsamı Tespit Edilip Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği ) • HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU … Devamını oku…Maddi Tazminat Davası | Haksız Fiil | Yangın

Maddi Tazminat Davasında Islahla Manevi Tazminat İstemi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/5120 K. 2013/4672 T. 14.3.2013 • ÖLÜM NEDENİ İLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacılar Tarafından Usulüne Uygun Olarak Açılmış Maddi Tazminat İstemli Davada Islahla Manevi Tazminat İsteyebilecekleri ) • ISLAHLA MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Usulüne Uygun Olarak Maddi Tazminat Davası Açıldığı/Mahkemenin Başlangıçta Talep Edilmeyen Bir Hakkın Yargılama Aşamasında Islah İle … Devamını oku…Maddi Tazminat Davasında Islahla Manevi Tazminat İstemi

Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat | Haksız Tahrik İndirimi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/5199 K. 2013/4685 T. 14.3.2013 • HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Ceza Davası Sonucu Verilen Kararda Davalı Lehine 1/4 Oranında Tahrik İndirimi Yapıldığı – Maddi Tazminat Hesaplamasında Dikkate Alınması Gerektiği ) • MADDİ TAZMİNAT İSTEMİNDEN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILACAĞI ( Ceza Davası Sonucu Verilen Kararda Davalı Lehine 1/4 … Devamını oku…Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat | Haksız Tahrik İndirimi