Adi Ortaklık | Ortakların Sorumluluğu

T.C.YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi E.2014/12436 K.2014/15031 T.27.05.2014 TAKİBİN İPTALİ ADİ ORTAKLIK ORTAKLARIN SORUMLULUĞU TARAF EHLİYETİ JOİNT VENTURE Özet: İki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri Joint Venture olarak adlandırılan ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından taraf ehliyetine sahip olmadığı, ortakların, ortaklık borçlarından dolayı alacaklılara karşı doğrudan doğruya ve sınırsız olarak tüm varlıklarıyla … Devamını oku…Adi Ortaklık | Ortakların Sorumluluğu

Babalığın Tespiti | Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2014/3951 K. 2014/14922 T. 27.10.2014 • ÇOCUK TARAFINDAN AÇILAN BABALIĞIN TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Karar Verilmesinden Sonra Temyiz İnceleme Tarihinden Önce Türk Medeni Kanunu’nun 303/2 ve 303/4 Md.leri Hakkındaki İptal Kararları Yürürlüğe Girmiş Olduğundan Artık Yasada Çocuk İçin Hak Düşürücü Süre Bulunmadığı ) • BABALIĞIN TESPİTİ İSTEMİ ( Temyiz … Devamını oku…Babalığın Tespiti | Zamanaşımı

Boşanma | Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi | Aile Hukuku

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/490 K. 2004/1488 T. 12.2.2004 • BOŞANMA ( Katkı Karşılığı Tazminat İsteği – Malların Edinim Tarihlerine Göre Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Niteliğinde Olmadığı/Boşanmanın Eki Olarak Kabul Edilemeyeceği ) • KATKI KARŞILIĞI TAZMİNAT İSTEĞİ ( Malların Edinim Tarihlerine Göre Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Niteliğinde Olmadığı – Boşanmanın Eki … Devamını oku…Boşanma | Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi | Aile Hukuku

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı | Soybağının Belirlenmesi | Babalık Davası

                T.C.        YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi E.2013/1161 K.2013/2981 T.11.02.2013 ERGİN ÇOCUK İLE BABA ARASINDAKİ SOYBAĞININ BELİRLENMESİ DAVA AÇMA SÜRESİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI Özet:Ergin çocuğun babası ile arasındaki soybağının belirlenmesine ilişkin, çocuk hakkında bir yıllık dava açma süresi, çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa, çocuğun ergin olduğu tarihte … Devamını oku…Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı | Soybağının Belirlenmesi | Babalık Davası

Boşanma Davası | Mal Rejiminin Sona Ermesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/20358 K. 2006/5396 T. 13.4.2006 • BOŞANMA DAVASI ( Sonuçlanıncaya Kadar Eşler Arasında Geçerli Olan Mal Rejimi Devam Edeceği – Dava Boşanma İle Sonuçlandığı Takdirde Bu Mal Rejiminin Sona Ermesine İlişkin Hükümler Uygulanacağı ) • EŞLER ARASINDA GEÇERLİ OLAN MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ ( Boşanma Davası Sonuçlanıncaya Kadar Eşler … Devamını oku…Boşanma Davası | Mal Rejiminin Sona Ermesi

Boşanma Davası | Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/19153 K. 2006/3446 T. 14.3.2006 • MADDİ TAZMİNAT (Evlilik Birliği İçinde Edinilen ve Davalı Adına Kayıtlı Olan Gayrimenkule Katkısına Dayandığı – Bu Talep Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı/Harca Tabi Olduğu) • BOŞANMA DAVASI (Davacının Maddi Tazminat İsteği Evlilik Birliği İçinde Edinilen ve Davalı Adına Kayıtlı Olan Gayrimenkule Katkısına Dayandığı – … Devamını oku…Boşanma Davası | Maddi Tazminat

Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1348 K. 2013/2439 T. 21.02.2013 * ADİL YARGILANMA HAKKI (Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Adil Yargılanma Hakkının Gereği Olduğu – Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği ve Davalının Savunma Hakkını Kullanamadığı/Taraf Teşkili Sağlanacağı) * ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ (Davalıya Dava Dilekçesi Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmeden Sonuca Gidildiği/Davalının Savunma … Devamını oku…Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Yazılı Adi Ortaklık Sözleşmesi

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8099 K. 2013/11555 T. 3.7.2013 • ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİ ( Tarafların Adi Ortaklığı Sözleşme İle Yazılı Hale Getirdikleri ve 10 Yıl Süreli Olması – Davalı Tarafından Ortaklığa Konu Taşınmazın Dava Dışı 3. Kişiye Satış Tarihi İle Dava Tarihi Arasında Beş Yıllık Zaman Aşımı Süresinin Dolmadığı/Esasa Girilerek Karar Verilmesi … Devamını oku…Yazılı Adi Ortaklık Sözleşmesi

Kira Alacağı | İtirazın Kaldırılması

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17723 K. 2013/1765 T. 6.2.2013 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Davalı Borçlunun İtirazının Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu/Kiracılık İlişkisine ve Sözleşmeye İtirazı Bulunmadığı – Varsa Bu Döneme İlişkin Ödemeler Mahsup Edildikten Sonra Karar Verileceği ) • KİRA PARASININ BAKİYESİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( İtirazın Kaldırılması … Devamını oku…Kira Alacağı | İtirazın Kaldırılması

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/9753 K. 2013/4186 T. 20.2.2013 • TANIMA ( Kendisine Karşı Tanıma Kararı İstenen Davalının Türkiye’deki Yerleşim Yeri Yoksa Sakin Olduğu Yer Türkiye’de Yerleşim Yeri veya Sakin Olduğu Yer Yoksa Ankara İstanbul veya İzmir Mahkemelerinden Birinden İstenebileceği – Kesin Yetki Kuralı Olmadığı ) • YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASINA İLİŞKİN KARARLARDA … Devamını oku…Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması