Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12644 K. 2016/6320 T. 31.12.2016 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İcra Mahkemelerinde Kiracının Ancak Tahliye Tarihine Kadar Olan Kira Parası Ödemesi ile Sorumlu Tutulabileceği/Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak Tazminat Hukukunu İlgilendirdiğinden ve Alacağın Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği – Tahliye Sonrasına Dair İstemin Reddi Gerektiği/Ek Bilirkişi Raporu Alınarak … Devamını oku…Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

Ticari İş | Ticari Faiz | Alacak Davası | Limited Şirket

T.C. YARGITAY Altıncı Hukuk Dairesi E.2013/13947 K.2013/15913 T.26.11.2013   ALACAK DAVASI TİCARİ İŞ TİCARİ FAİZ   Özet: Dershaneler bir ticari işletme olduğundan, davalı kiracı Limited Şirket yönünden ticari iş niteliğinde sayılan kira­lama işlemi, davacılar yönünden de ticari iş sayılır. Ödenmeyen kira paralarına ticari faiz uygulanması gerekirken, yasal faiz uygulanması isabetsizdir.     Mahalli mahkemesinden verilmiş … Devamını oku…Ticari İş | Ticari Faiz | Alacak Davası | Limited Şirket

Kiracının Kiraladığı Taşınmaz Dışındaki Yerlere Müdahale Etmesi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6808 K. 2015/2041 T. 2.3.2015 • EL ATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Kiracının Kiraladığı Dükkan Dışındaki Ortak Yerlere Müdahalesinin Önlenmesi İstemi – Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilmemesi Gerektiği ) • KİRACININ KİRALADIĞI TAŞINMAZ DIŞINDAKİ YERLERE MÜDAHALE ETMESİ ( El Atmanın Önlenmesi … Devamını oku…Kiracının Kiraladığı Taşınmaz Dışındaki Yerlere Müdahale Etmesi

Güvence Bedeli | İtirazın İptali Davası | Kira Hukuku

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/18510 K. 2013/10953 T. 24.6.2013 • KİRA BEDELİ APARTMAN GİDERİ SU PARASI ALACAĞI ( Tahsili Amacıyla Başlatılan Takibe İtirazın İptali/Kiracının Kira Bedeli Dışındaki Taahhütlerine Teminat Olmak Üzere Güvence Verdiği – Güvence Bedelinin Alacağa Karşı Mahsup Edilmesinin Diğer Alacaklardan Vazgeçildiği Anlamına Gelmediği ) • İTİRAZIN İPTALİ ( Kira Sözleşmesi … Devamını oku…Güvence Bedeli | İtirazın İptali Davası | Kira Hukuku

Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4885 K. 2013/6439 T. 9.4.2013 • KİRALANANIN TAHLİYESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Kiralananın Hakim Vasfının ve Niteliğinin Belirlenmesi Gereği – Dava Konusu Taşınmazın 2886 S.K. Kapsamında İhale ile Kiraya Verilmediğinin Gözetileceği/2886 S.K.Uygulama Alanı Bulunmadığı ) • YENİDEN İNŞAA VE İMAR MAKSADIYLA ESASLI TADİLAT ( Kiralananın Tahliyesi ve Ecrimisil … Devamını oku…Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17778 K. 2013/1349 T. 31.1.2013 • FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ ( Taşınmazın Satın Alındığı Tarihten İtibaren 6 Aylık Yasal Süre Geçmeden Dava Açılmış Olması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmişse de Davalının Fuzuli İşgalci Olduğu Beyan Edilerek Tahliye İstenildiğinden Taraf Delilleri Toplanarak Karar Verileceği ) • TAHLİYE ( Fuzuli … Devamını oku…Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

Kira Sözleşmesi | Avukat Bedriye İclal Poyraz

  KİRA  SÖZLEŞMESİ              Kira sözleşmesi, taraflardan birinin kiraya veren (kiralayan), diğer tarafın da kiracı olduğu bir anlaşmadır. Kira sözleşmesinin bir adı kira mukavelesi ya da kira akdidir, uygulamada kira kontratı da kullanılmaktadır. Kanunumuzdaki tabiriyle kira sözleşmesi; kiraya verenin yani kiralayanın bir şeyin kullanılmasını, kullanmayla beraber ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık olarak … Devamını oku…Kira Sözleşmesi | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Kira Bedeli Tespiti | Avukat Bedriye İclal Poyraz

                           KİRA  BEDELİ TESPİTİ                         Kira sözleşmesinin unsurlarından birisi de kira bedelidir. Kira bedelinin kanunumuza göre  taraflarca serbestçe tespit edilebilmesi mümkündür. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birisi de kira bedeli tespiti konusundaki uyuşmazlıklardır.                         İlk kira sözleşmesinde belirtilen yazılı süre dolmuşsa, yenilenen kira dönemi için, sözleşmede taraflar arasında bu hususta anlaşma söz konusu ise bu … Devamını oku…Kira Bedeli Tespiti | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Kiracı Tahliyesi | İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

KİRACI TAHLİYESİ  –  İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI Kiracı tahliyesine ilişkin sorunlara uygulamada sıkça rastlanmaktadır. Kiracı tahliyesi için yani kanunumuzda tahliye davası açabilmek için bazı şartlar öngörülmüştür. Mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açarak kiracı tahliyesini sağlamak mümkündür. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası kira sözleşmesinin bitiminden itibaren takip eden 1 ay içinde açılmalıdır. Söz konusu süre geçerse kira … Devamını oku…Kiracı Tahliyesi | İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası