Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12644 K. 2016/6320 T. 31.12.2016 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İcra Mahkemelerinde Kiracının Ancak Tahliye Tarihine Kadar Olan Kira Parası Ödemesi ile Sorumlu Tutulabileceği/Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak Tazminat Hukukunu İlgilendirdiğinden ve Alacağın Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği – Tahliye Sonrasına Dair İstemin Reddi Gerektiği/Ek Bilirkişi Raporu Alınarak … Devamını oku…Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

İtirazın İptali | Kiralananın Tahliyesi | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/7836 K. 2015/7998 T. 6.10.2015 • İTİRAZIN İPTALİ VE KİRALAYANIN TAHLİYESİ ( Mahkemece İtirazın Kısmen İptali İle Takibin 3 TL Üzerinden Devamına Ve Davalının Taşınmazdan Tahliyesine Fazlaya İlişkin Talebin Reddine Karar Verildiği/Reddedilen Kısım Üzerinden Davalı Yararına Kabul Edilen Kısım Ve Tahliye İçin Davacı Yararına Vekalet Ücreti Verilmesi Gerektiği ) … Devamını oku…İtirazın İptali | Kiralananın Tahliyesi | Tahliye Davası

Kiralananın Tahliyesi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/8369 K. 2012/11305 T. 11.9.2012 • TAHLİYE (Kesinleşen Takip Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi – Duruşma Açılıp Yargılama Yapılması Gerekirken Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği) • KİRALANANIN TAHLİYESİ (Kesinleşen Takip Sebebiyle/Duruşma Açılıp Yargılama Yapılması Gerektiği – Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği) • DURUŞMA AÇILMASI GEREKTİĞİ (Kesinleşen Takip Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi … Devamını oku…Kiralananın Tahliyesi

İktisap Ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/6973 K. 2011/10939 T. 17.10.2011 • İKTİSAP VE İŞ YERİ İHTİYACI NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Tahliyeye Karar Verilebilmesi İçin İhtiyacın Varlığının Kanıtlanması Gerektiği – İktisap Tarihinden İtibaren ( 1 ) Ay İçerisinde Kiracıya Satın Aldığını Bildirmesi ve Yine İktisaptan İtibaren ( 6 ) Ayın Bitiminde Dava Açması Gerektiği ) … Devamını oku…İktisap Ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi | Tahliye Davası

Haksız İşgal

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7605 K. 2011/12086 T. 1.11.2011 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP ( Taraflar Arasında Halen Mevcut Kira İlişkisinin Bulunacağı/Taraflar Arasında Kira İlişkisi Sona Erdiğinden 2886 S.K. Md. 75 Uyarınca Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu – Davacı İdarenin Bu Takip Yoluyla Tahliye İsteyemeyeceği ) • İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kira … Devamını oku…Haksız İşgal

Sözleşme Süresinden Önce Tahliye

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7524 K. 2011/8020 T. 13.7.2011 • TAHLİYE ( Taşınmazın Sözleşme Süresinden Önce – Tahliye Tarihinden Sonraki Dönem İçin Kiracının Sorumluluğunun Taşınmazın Aynı Koşullarda Kiraya Verilebileceği Makul Süre İle Sınırlı Olduğu ) • SÖZLEŞME SÜRESİNDEN ÖNCE TAHLİYE ( Kiracının Sorumluluğu – Tahliye Tarihinden Sonraki Dönem İçin Taşınmazın Aynı Koşullarda … Devamını oku…Sözleşme Süresinden Önce Tahliye