Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12644 K. 2016/6320 T. 31.12.2016 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İcra Mahkemelerinde Kiracının Ancak Tahliye Tarihine Kadar Olan Kira Parası Ödemesi ile Sorumlu Tutulabileceği/Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak Tazminat Hukukunu İlgilendirdiğinden ve Alacağın Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği – Tahliye Sonrasına Dair İstemin Reddi Gerektiği/Ek Bilirkişi Raporu Alınarak … Devamını oku…Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

Kira Alacağının Tahsili İstemi | Her Türlü Yasal Delil

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/12112 K. 2014/4915 T. 14.4.2014 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davalının Kira İlişkisini ve Kira Sözleşmesindeki İmzayı İnkar Ettiği – Mahkemece Kira Sözleşmesindeki İmzanın İncelemesi Yaptırılarak Davalıya Ait Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği ) • KİRA İLİŞKİSİNİN KANITLANMASI ( Davacının Kanıtlayacağı – Kira İlişkisini ve Sözleşmedeki İmzayı Davalının İnkar … Devamını oku…Kira Alacağının Tahsili İstemi | Her Türlü Yasal Delil

Kira Sözleşmesinin Kefil Sıfatıyla İmzalanması

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7096 K. 2011/11480 T. 24.10.2011 • KİRA SÖZLEŞMESİNİN KEFİL SIFATIYLA İMZALANMASI ( Adi Kefalet – Adi Kefilin Borçtan Sorumlu Tutulabilmesi Koşulu Gerçekleşmediğinde Asıl Borçlu İle Birlikte Hakkında Dava Açıldığında Reddine Karar Vermek Gerektiği ) • ADİ KEFALET ( Kefilin Borçtan Sorumlu Tutulabilmesi Koşulu Gerçekleşmediğinde Asıl Borçlu İle Birlikte Hakkında … Devamını oku…Kira Sözleşmesinin Kefil Sıfatıyla İmzalanması

Haksız İşgal

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7605 K. 2011/12086 T. 1.11.2011 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP ( Taraflar Arasında Halen Mevcut Kira İlişkisinin Bulunacağı/Taraflar Arasında Kira İlişkisi Sona Erdiğinden 2886 S.K. Md. 75 Uyarınca Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu – Davacı İdarenin Bu Takip Yoluyla Tahliye İsteyemeyeceği ) • İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kira … Devamını oku…Haksız İşgal

Kira Alacağının Tahsili

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/916 K. 2011/4649 T. 12.4.2011 • TEBLİGAT ( Kira Alacağının Tahsili – Borçluya Usulüne Uygun Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • TARAF TEŞKİLİ ( Borçluya Usulüne Uygun Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Bir Karar … Devamını oku…Kira Alacağının Tahsili