Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

KİRA PARASININ ÖDENECEĞİ GÜN   BORÇLU TEMMERRÜDÜ  ÖZET: Kira parasının ayın ilk beş gününde ödeneceğine ilişkin sözleşme kuralı tarafları bağlar. Borcun istenebilmesi için öncelikle muaccel olması gereklidir. Bu nedenle somut olayda ayın beşinci günü geçirilmeden kira parasının ödenmediğinden söz edilemez. Y.6.HD. E.2012/1878 K.2012/5211 T.03.04.2012       Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye … Devamını oku…Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

Kira Alacağının Tahsili

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/916 K. 2011/4649 T. 12.4.2011 • TEBLİGAT ( Kira Alacağının Tahsili – Borçluya Usulüne Uygun Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • TARAF TEŞKİLİ ( Borçluya Usulüne Uygun Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Bir Karar … Devamını oku…Kira Alacağının Tahsili

İtirazın İptali Tahliye ve İcra İnkar Tazminatı İstemi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/303 K. 2011/4684 T. 13.4.2011 • İTİRAZIN İPTALİ TAHLİYE VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Kiralananın Davadan Önce Tahliye Edildiği Savunulmuşsa da Anahtar Teslimi Yasal Delillerle Kanıtlanamadığı – Tahliyeye Konu Taşınmazın Davacı Tarafından 3. Kişiye Satıldığı/Tahliye İsteminin Konusuz Kaldığının Kabulü Gerektiği ) • TAHLİYE ( İtirazın İptali Tahliye ve … Devamını oku…İtirazın İptali Tahliye ve İcra İnkar Tazminatı İstemi

Sözleşme Süresinden Önce Tahliye

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7524 K. 2011/8020 T. 13.7.2011 • TAHLİYE ( Taşınmazın Sözleşme Süresinden Önce – Tahliye Tarihinden Sonraki Dönem İçin Kiracının Sorumluluğunun Taşınmazın Aynı Koşullarda Kiraya Verilebileceği Makul Süre İle Sınırlı Olduğu ) • SÖZLEŞME SÜRESİNDEN ÖNCE TAHLİYE ( Kiracının Sorumluluğu – Tahliye Tarihinden Sonraki Dönem İçin Taşınmazın Aynı Koşullarda … Devamını oku…Sözleşme Süresinden Önce Tahliye

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/3191 K. 2011/8464 T. 20.7.2011 • İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE ( Kiracının Bir Kira Yılı İçinde Sebebiyet Vermesi Gerektiği – Kira Parasının Ödeme Zamanına İtibar Edilerek Yasaya ve İçtihatlara Aykırı Biçimde Kira Yılı Tesbit Edilemeyeceği ) • TAHLİYE ( İki Haklı İhtar Nedeniyle – İhtar Tebliğinden Sonra Yapılan … Devamını oku…İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye