Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12644 K. 2016/6320 T. 31.12.2016 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İcra Mahkemelerinde Kiracının Ancak Tahliye Tarihine Kadar Olan Kira Parası Ödemesi ile Sorumlu Tutulabileceği/Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak Tazminat Hukukunu İlgilendirdiğinden ve Alacağın Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği – Tahliye Sonrasına Dair İstemin Reddi Gerektiği/Ek Bilirkişi Raporu Alınarak … Devamını oku…Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

Ecrimisil İsteği

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/10035 K. 2014/14113 T. 15.9.2014 • ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Taraflardan Emsal Kira Sözleşmeleri İstenmeli Somut Emsaller İncelenerek Taşınmazın Tamamı İçin Dava Konusu Ecrimisil İstenilen İlk Dönemi Başlangıç Tarihi Olarak Baz Alınarak Bilirkişilerce İlk Dönem İçin Ecrimisil Belirlenmesi Gerektiği ) • SONRAKİ DÖNEM ECRİMİSİL ( Bu Miktara ÜFE Oranının Tamamının … Devamını oku…Ecrimisil İsteği

Nafakanın Arttırılması | Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/10955 K. 2013/13970 T. 7.10.2013 • YOKSULLUK NAFAKASININ ARTTIRILMASI TALEBİ ( Nafaka Alacaklısı Davacının İhtiyaçları İle Nafaka Yükümlüsü Davalının Gelir Durumunda Nafakanın Takdir Edildiği Tarihe Göre Olağanüstü Bir Değişiklik Olmadığı Takdirde Yoksulluk Nafakasının TÜİK’in Yayınladığı ÜFE Oranında Artırılacağı ) • BOŞANMA DAVASINDAN SONRA EKONOMİK VE SOSYAL DURUMDA OLAĞANÜSTÜ DEĞİŞİKLİK … Devamını oku…Nafakanın Arttırılması | Boşanma Davası

Kira Bedeli Tespiti | Avukat Bedriye İclal Poyraz

                           KİRA  BEDELİ TESPİTİ                         Kira sözleşmesinin unsurlarından birisi de kira bedelidir. Kira bedelinin kanunumuza göre  taraflarca serbestçe tespit edilebilmesi mümkündür. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birisi de kira bedeli tespiti konusundaki uyuşmazlıklardır.                         İlk kira sözleşmesinde belirtilen yazılı süre dolmuşsa, yenilenen kira dönemi için, sözleşmede taraflar arasında bu hususta anlaşma söz konusu ise bu … Devamını oku…Kira Bedeli Tespiti | Avukat Bedriye İclal Poyraz