İtirazın İptali Davası | CMR Belgesinin Resmi Tercümesi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/8688 K. 2017/6959 T. 6.12.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen davada … 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14/04/2015 tarih ve 2014/890-2015/289 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya … Devamını oku…İtirazın İptali Davası | CMR Belgesinin Resmi Tercümesi

İtirazın İptali | Anonim Şirket

  T.C.  YARGITAY Ondokuzuncu Hukuk Dairesi E.2013/17467 K.2014/2916 T.13.02.2014   İTİRAZIN İPTALİ MAKTU KARAR VE İLAM HARCI   Özet:Davacı Anonim Şirketin harçtan muaf olmaması nedeniyle, karar ve ilam harcının kamu düzeni ile ilgili olduğu resen gözetilerek, Harçlar Tarifesi gereğince alınması gereken maktu karar ve ilam harcı davacıdan alınıp, Hazineye gelir olarak kaydedilmelidir.   Taraflar arasındaki … Devamını oku…İtirazın İptali | Anonim Şirket

Limited Şirket Genel Müdürü | Şirket Avukatı

T.C. YARGITAY Dokuzuncu Hukuk Dairesi E.2014/3752 K.2014/5833 T.25.02.2014 LİMİTED ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRÜ HİZMET SÖZLEŞMESİ GÖREVLİ MAHKEME         Özet: Davacı, ortaklar kurulu kararı ile imzalanan genel müdürlük sözleşmesi uyarınca şirketin tüm sorumluluğunu üst­lenmiş, şirket organı sıfatı ile tüm ekonomik ve hukuki meseleler­de sorumluluğun kendisine ait olmak üzere şirketi temsil etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. … Devamını oku…Limited Şirket Genel Müdürü | Şirket Avukatı

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/10571 K. 2015/8738 T. 18.3.2015 • TÜKETİCİNİN BAŞLATACAĞI İCRA TAKİBİNDE PARASAL SINIR ( 6502 S.K.’nın 68. Maddesindeki Parasal Sınırın “2.200 TL – 3.300 TL” Altındaki Uyuşmazlıklarda Hakem Heyetine Müracaat Edilmeksizin İcra Takibi Yapılamayacağı – Tüketici Mahkemesinde Dava Açılamayacağı ) • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE ZORUNLU BAŞVURU ( Değeri İtibariyle Tüketici … Devamını oku…Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi

Kat Mülkiyeti Kanunu | Ortak Giderlerin Ödenmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2004/13170 K. 2004/12971 T. 25.11.2004 • İTİRAZIN İPTALİ ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ortak Gider Katılım Payını Ödememesi Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine İtirazı Nedeniyle ) • ORTAK GİDERLERİN ÖDENMESİ TALEBİ ( Birden Çok Parsel Üzerinde Kurulu Bulunan ve Bu Nedenle de Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Olmayan Sitede Ortak Giderin Talebi-Genel … Devamını oku…Kat Mülkiyeti Kanunu | Ortak Giderlerin Ödenmesi

Kefilin Sorumluluğu

  YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4009 K. 2014/6392 T. 15.5.2014 • KİRALANANIN KULLANIM AMACI (Sözleşmede Kefilin Kefilliği Adi Kefil Olarak Belirtildiği – Kiralanan Yerin İnternet Cafe Olarak Kullanılacağı Belirtilmiş İse de Kiralananın Ne İş İçin Kullanıldığı Kiracının Tacir Olup Olmadığının Araştırılarak Kefilin Sorumluluğunun Belirleneceği) • TİCARİ İŞLERDE BİRLİKTE SORUMLULUK ALTINA GİRME (Bir Ticari İşletmeyi … Devamını oku…Kefilin Sorumluluğu

Faturaya Dayalı İcra Takibi

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2013/2137 K. 2013/5405 T. 27.3.2013 • FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Ödemenin Hangi Alacağa İlişkin Olduğu Belirtilmemiş İse Muaccel Olan Borca Mahsup Edileceği ) • FATURA DÜZENLENMESİNDEN SONRA YAPILAN ÖDEMELER ( Ödemenin Hangi Alacağa Mahsup Edileceği Hususunun 818 S. BK.nun 85 ve 86. Md.lerine Göre Tayin Edilmesi Gerektiği ) … Devamını oku…Faturaya Dayalı İcra Takibi

Sözleşmeden Doğan Alacak İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali

  T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1530 K. 2013/2633 T. 16.4.2013 • SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ALACAK İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( İşlemden Kaldırılan Davanın 3 Aylık Süre İçerisinde Yenilendiği – Yenilenme Dilekçesinin Farkına Varılmayarak Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği ) • YENİLENME DİLEKÇESİNİN VERİLMİŞ OLDUĞU ( Davacının 3 Aylık Süre Dolmadan Yenilenme Dilekçesi … Devamını oku…Sözleşmeden Doğan Alacak İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali

Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Yapılan Takibe İtirazın İptali

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2013/553 K. 2013/10225 T. 18.4.2013 • KREDİ KARTI BORCU NEDENİYLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Kartı Sözleşmesinin İncelenmesinde Sözleşmenin Tarafının Davalı Olduğu – Diğer Davalının Herhangi Bir İmzası ve Kefaleti Bulunmadığından Diğer Davalı Yönünden Reddinin Doğru Olduğu ) • İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Yapılan Takibe … Devamını oku…Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Yapılan Takibe İtirazın İptali

İtirazın İptali Davası | Faturalar

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2012/25737 K. 2013/1823 T. 29.1.2013 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Davaya Konu Faturalar Nedeni İle Takip Tarihi Öncesinde Davalıyı Temerrüde Düşürdüğüne Dair Delil Bulunmadığından Takip Tarihindeki İşlemiş Faiz Alacağı Noktasında Reddedileceği ) • FATURALAR NEDENİ İLE TAKİP TARİHİ ÖNCESİNDE DAVALININ TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLDÜĞÜNE DAİR DELİL BULUNMADIĞI ( Takip Talebindeki … Devamını oku…İtirazın İptali Davası | Faturalar