Kira Alacağı | Tacir Olmayan Kiracı Bakımından Muacceliyet Şartı | Alacak Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6837 K. 2018/2805 T. 21.3.2018 • KİRA ALACAĞI ( Sözleşmede Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Bütün Kira Dönemine Ait Kira Bedellerinin Muaccel Hale Geleceğin KararlaştırılmIşsa da Davalı Kiracı TTK. Kapsamında Tacir Olmadığından TBK. 346. Md.si Gereğince Muacceliyet Şartının Geçerli Olmadığı ) • SÖZLEŞMEDE KİRA BEDELİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE BÜTÜN … Devamını oku…Kira Alacağı | Tacir Olmayan Kiracı Bakımından Muacceliyet Şartı | Alacak Davası

Kiralanan Yere Yapılan Faydalı Masraflar | Kira Sözleşmesini Fesh Etme Hakkı

KİRALANAN YERE YAPILAN FAYDALI MASRAFLAR ANAHTAR TESLİMİ KOŞULU  ÖZET: Taşınmaz tahliye edilip anahtar teslim edilmeden kiralanan yere yapılan kalıcı ve faydalı masrafların istenmesi mümkün değildir.Her dava açıldığı tarihteki durumuna göre yürütülür. Anahtar teslim edilmeden önce açılan dava reddedilmelidir. Y.6.H.D. E. 2014/9045 K. 2014/12983 T. 26.11.2014      Karar: Dava kiralanana yapılan iyileştirme bedelleri ve ödemiş olduğu … Devamını oku…Kiralanan Yere Yapılan Faydalı Masraflar | Kira Sözleşmesini Fesh Etme Hakkı

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/19833 K. 2014/1005 T. 21.1.2014 • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA İSTEMİ ( Davacı Davalının Adresini Göstermiş Olması ve Bu Nedenle Dava Dilekçesinde Bulunması Zorunlu Unsurun Dilekçede Belirtilmiş Olduğu Göz Önüne Alınarak Davalının Tebligata Yarar Açık Adresinin Mahkemece Araştırılacağı ) • ADRES ARAŞTIRMASI ( Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma İstemi – … Devamını oku…Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Terk Sebebine Dayalı Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/20693 K. 2010/2231 T. 10.2.2010 • BOŞANMA ( Eşlerin Hallerine Uygun Oturmaya Elverişli Bağımsız Bir Evlerinin Olmaması – Eşin Terk Sebebine Dayanmasının Haklı Olduğu ) • TERK SEBEBİYLE BOŞANMA ( Eşlerden Birinin Ya da Birlikte Seçtikleri Veya HakimTarafından Belirlenen Hallerine Uygun Oturmaya Elverişli Bağımsız Bir Evlerinin Olmaması – Haklı … Devamını oku…Terk Sebebine Dayalı Boşanma Davası

Tapu İptali Ve Tescil | Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1130 K. 2013/2668 T. 25.4.2013 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanan – Krokideki Belirlemenin Tarafların İradesini Yansıttığı ve Dava Konusu Bağımsız Bölümün Davalı Arsa Sahibine Ait Olduğunun Kabulü İle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği ) • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Krokideki … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil | Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Tahliye | Davanın Konusuz Kalması

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17796 K. 2013/1249 T. 30.1.2013 • TAHLİYE İSTEMİ ( Davacının Celse Sırasında Kiralananın 2886 S.K.’ya Göre Tahliye Edildiğini Hatta Yıkıldığını Beyan Ettiği ve Bu Durumun Davalı Tarafça da Kabul Edildiği – Konusuz Kalan Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği ) • KİRALANANIN DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE TAHLİYE EDİLMESİ … Devamını oku…Tahliye | Davanın Konusuz Kalması

İktisap Ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/6973 K. 2011/10939 T. 17.10.2011 • İKTİSAP VE İŞ YERİ İHTİYACI NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Tahliyeye Karar Verilebilmesi İçin İhtiyacın Varlığının Kanıtlanması Gerektiği – İktisap Tarihinden İtibaren ( 1 ) Ay İçerisinde Kiracıya Satın Aldığını Bildirmesi ve Yine İktisaptan İtibaren ( 6 ) Ayın Bitiminde Dava Açması Gerektiği ) … Devamını oku…İktisap Ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi | Tahliye Davası

Boşanma Davası | Terk | Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/13905 K. 2011/14908 T. 5.10.2011 • BOŞANMA DAVASI ( Terk ve Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebepleri Aynı Davada Birleşemeyeceği – Davacı İhtar İsteğinde Bulunmakla O Tarihten Önceki Olayları Hoşgörü İle Karşılamış Aile Birliğinin Temelli Sarsıntıya Uğramadığını Ortak Hayatın Çekilebilir Olduğunu Kabul Etmiş Sayılacağı ) • TERK ( Terk … Devamını oku…Boşanma Davası | Terk | Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması