Tehlike Anında İşçinin Çalışmama Hakkı

TEHLİKE ANINDA İŞÇİNİN ÇALIŞMAMA HAKKI             Kanunumuz tehlike durumunda işçiye çalışmaktan kaçınma hakkı tanımaktadır. Tehlike durumundan uyarıya rağmen çalıştırılmaya devam etmeleri, çalıştırmanın sürmesi halinde gerekli tedbirler alınıncaya kadar işçilerin ücretli olarak çalışmaktan kaçınabilmeleri mümkündür.

Çalışmanın Tespiti | İş Davası

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2014/23749 K. 2015/4704 T. 10.3.2015 • ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Çalışmanın Niteliği İle Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanlarını Almak ve Tanık Beyanları Arasındaki Çelişkiyi Gidermek ve Gerçek Çalışma Olgusunu Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde Kanıtladıktan Sonra Karar Vermek Gerektiği ) • DÖNEM BORDROLARI ( Getirtilerek İhtilaflı … Devamını oku…Çalışmanın Tespiti | İş Davası

Fazla Çalışma | İş Davası

  YARGITAY 9.HUKUK  DAİRESİ  FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET TESPİTİ TANIK İFADELERİ ÖZET: Dava konusu işyerinde çalışmayan ve bu işyerinden   alışveriş yaptıklarını söyleyen tanıkların ifadelerine dayanılarak; davacının çalışma süreleri ve ücreti tespit edilemez. Ücret konusunda ilgili meslek kuruluşlarından emsal ücret araştırması yapılmalıdır. Davacının işyerinde işçi mi ya da ortak mı olduğu araştırılırken resmi kurumlardan bilgi istenmelidir. Y.9.HD. … Devamını oku…Fazla Çalışma | İş Davası

İşe İade | Feshin Geçersizliği

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2014/11615 K. 2014/29091 T. 2.10.2014 • FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( İşe İade İstemi – Davacının Davranışının İşyerinde Olumsuzluğa Yol Açacağı ve Çalışma Düzeninin Etkileyeceği Açık Olup İşverence Gerçekleştirilen Feshin Geçerli Nitelikte Olduğunun Kabulü İle Davanın Reddi Gerektiği ) • İŞE İADE İSTEMİ ( Feshin Geçersizliğinin Tespiti İstemi – … Devamını oku…İşe İade | Feshin Geçersizliği

Hafta Tatili Ücreti | Islah

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4594 K. 2014/18689 T. 13.10.2014 • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Davacı Tanıkları Davacının Pazar Günleri Hafta Tatilini Kullandığını Bildirdiği – Davacının Hafta Tatili Çalışması Bulunmadığından Talebin Reddi Gerekirken Kabulü Hatalı Olup Bozma Nedeni Olduğu ) • ISLAH ( Dava Tümden Islah Edilmediği Gibi Islah Harcı İle Birlikte Başvuru Harcı … Devamını oku…Hafta Tatili Ücreti | Islah

İşverenin Haklı Nedenle Feshi

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2014/12684 K. 2014/20227 T. 5.11.2014 • İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşçinin Gözünü Kaynak Aldığından İşe Gidememesinin Devamsızlık Sayılmayacağı/Savunması Tutanak Ve Tanık Beyanlarının Aynı Yönde Olduğu – Haklı Nedenle Fesih Şartlarının Oluşmadığı ) • DEVAMSIZLIK ( İşçinin Gözünü Kaynak Aldığından İşe Gidememesinin Devamsızlık Sayılmayacağı/Savunması Tutanak Ve Tanık Beyanlarının Aynı … Devamını oku…İşverenin Haklı Nedenle Feshi

İşe İade Davası | İşe İade Tazminatı Talebi | İş Davaları

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/22-1158 K. 2014/743 T. 1.10.2014 • İŞE İADE DAVASI ( İşe İade Tazminatı Talebi – Davalı İşverenin Davacıyı İşe Başlatmadan Önce Eğitime Tabi Tutarak Sonrasında Yapılacak Sınavda Başarılı Olma Şartını İleri Sürmesi Nedeniyle İşe Başlatmayı Şarta Bağladığı Buna Göre İşverinin Davacıyı İşe Başlatma Amacı Olmadığı ) • İŞE İADE … Devamını oku…İşe İade Davası | İşe İade Tazminatı Talebi | İş Davaları

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

  T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2011/564 K. 2011/1312 T. 28.9.2011 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( Feshin Geçerli Nedenlere Dayandığının İspat Yükünün İşvere Ait Olduğu – İşveren İstihdam Fazlalığı Nedeniyle Aldığı Fesih Kararının Tutarlı Bir Şekilde Uyguladığını ve Feshin Kaçınılmaz Olduğu İspatlaması Gereği) • İSTİHDAM FAZLALIĞI NEDENİYLE FESİH ( İşveren Fesih Kararını … Devamını oku…İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

Hizmet Tespiti Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/21-165 K. 2013/1469 T. 9.10.2013 • HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakkın Sıra Numarası Altında Belirtildiği Açık İnfazda Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Biçimde Usulün Aradığı Niteliklere Haiz Kısa Karar ve Buna Uygun Gerekçeli Kararın Hüküm Kısmının Oluşturulması Gerektiği ) • HÜKÜM SONUCU ( Hizmet Tespiti … Devamını oku…Hizmet Tespiti Davası

İşe İade Davası

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2013/23857 K. 2013/20559 T. 2.10.2013 • İŞE İADE DAVASI ( Şirket Organizasyonunun Yeniden Yapılandırılarak Küçültülmesine Karar Verilmesi Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshedildiği – Fesih Sebebine Göre Bilirkişi Heyeti Tarafından Yapılan İncelemenin Uyuşmazlığı Aydınlatmaya Yeterli Olmadığı ) • İŞLETMESEL KARAR ( İstihdam Fazlalığının Ortaya Çıkıp Çıkmadığı İşverenin İşletmesel Kararı Tutarlı Uygulayıp … Devamını oku…İşe İade Davası