Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

KİRA PARASININ ÖDENECEĞİ GÜN   BORÇLU TEMMERRÜDÜ  ÖZET: Kira parasının ayın ilk beş gününde ödeneceğine ilişkin sözleşme kuralı tarafları bağlar. Borcun istenebilmesi için öncelikle muaccel olması gereklidir. Bu nedenle somut olayda ayın beşinci günü geçirilmeden kira parasının ödenmediğinden söz edilemez. Y.6.HD. E.2012/1878 K.2012/5211 T.03.04.2012       Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye … Devamını oku…Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

Kira Alacağı Nedeniyle Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4054 K. 2013/15230 T. 13.11.2013 • KİRA ALACAĞI NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu – Mahkemelerin Görevi Kamu Düzenine İlişkin Kurallardan Olup Yargılamanın Her Aşamasında İstek Üzerine ya da Re’sen Gözetilmesi Gerektiği ) • İTİRAZIN İPTALİ ( Kira Alacağı Nedeniyle – Mahkemelerin … Devamını oku…Kira Alacağı Nedeniyle Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali

Çekler Hakkında Verilen İhtiyati Haciz Kararı

  T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5421 K. 2013/13789 T. 11.4.2013 • ÇEKLERİN BANKAYA YASAL SÜRESİ İÇİNDE İBRAZ EDİLDİĞİNE DAİR ŞERH BULUNMADIĞI ( Alacaklının Takip Borçlusuna Karşı Müracaat Hakkını Kaybettiği – Belgeler Adi Havale Niteliğinde Olup Borç İkrarını İçermediğinden Kambiyo Takibi Yapılamayacağı ) • ÇEKLER HAKKINDA VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARI ( İbraz Yerine Geçmeyeceği … Devamını oku…Çekler Hakkında Verilen İhtiyati Haciz Kararı

İstifa Dilekçesinin Baskı İle Alındığı İddiası | İşe İade Davası

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1503 K. 2013/10619 T. 1.4.2013 • İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Eldeki Davada İş Sözleşmesinin Tarafların İradelerinin Birleşmesi ile Oluşan Anlaşma Doğrultusunda Feshedildiğinin Kabulü Gereği – İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamama ) • İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN ANLAŞMASI SONUCU SONA ERDİRİLDİĞİ ( İkale Sözleşmesi Bulunduğu – Davanın … Devamını oku…İstifa Dilekçesinin Baskı İle Alındığı İddiası | İşe İade Davası

Terekenin Borca Batık Olduğu | Bozma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/6555 K. 2013/10547 T. 15.4.2013 • TEREKENİN BORCA BATIK OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Dava Sonrasında Kesinleşen İlam Nedeniyle Haklarında Dosyada Yürütülen Takip Sırasında Davacılardan İkisi Tarafından Borcun Yeniden Yapılandırılması Talebi Üzerine Yeniden Yapılandırma Yoluna Gidildiği – Davacıların Bu Davranışları Terekenin Sahiplenilmesi Niteliğinde Olup Davanın Reddi Gereği ) • BORCUN … Devamını oku…Terekenin Borca Batık Olduğu | Bozma

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17778 K. 2013/1349 T. 31.1.2013 • FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ ( Taşınmazın Satın Alındığı Tarihten İtibaren 6 Aylık Yasal Süre Geçmeden Dava Açılmış Olması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmişse de Davalının Fuzuli İşgalci Olduğu Beyan Edilerek Tahliye İstenildiğinden Taraf Delilleri Toplanarak Karar Verileceği ) • TAHLİYE ( Fuzuli … Devamını oku…Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

İşçilik Alacaklarının Tahsili

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/9-281 K. 2012/307 T. 11.4.2012 • İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Davacı İşçi İş Verilmediği Günlerde Zamanını İşyerinde Geçirmediği – Davacı Bir Tür Çağrı Usulü Şeklinde Çalıştığı/Davacının Aralıklı Çalıştığı – Çalışılmayan Günlerin Kıdemden Sayılamayacağı ve Fiilen Çalışılmayan Günler İçin Ücret Alacağına Hak Kazanılamayacağı ) • ÇAĞRI USULÜ ÇALIŞMA ( Davacının … Devamını oku…İşçilik Alacaklarının Tahsili