Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Borçlunun İcra Müdürlüğünün Yetkisine Yönelik İtirazı

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2017/171 K. 2017/13548 T. 2.11.2017 • YETKİ İTİRAZI ( Alacaklı Davalı Tarafından Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi Başlatıldığı/Borçlunun İcra Mahkemesine Yaptığı Başvuru Neticesinde Mahkemece Yetki İtirazının Kabul Edildiği – Hangi İcra Dairelerinin Yetkili Olduğuna ve Karar Kesinleştiğinde Talep Halinde İcra Dosyasının Yetkili İcra Müdürlüğüne Gönderilmesine Karar Verilmesi … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Borçlunun İcra Müdürlüğünün Yetkisine Yönelik İtirazı

Alacak İstemi | Yetki İtirazı

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/13-65 K. 2013/1480 T. 20.10.2013 • ALACAK İSTEMİ ( Mahkemece Davacıdan Alacağın Varlığı Konusunda Delillerinin Sorulup Alınması ve Dava Dilekçesinde Deliller Arasında Bildirilen Dosyanın Getirtilip İncelenerek Sonucuna Göre Yetki İtirazının Hadise Şeklinde İncelenip Çözümlenmesi Gerektiği ) • YETKİ İTİRAZI ( Alacak İstemi – Dava Dilekçesinde Deliller Arasında Bildirilen … Devamını oku…Alacak İstemi | Yetki İtirazı

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağı

  T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4759 K. 2013/5807 T. 11.11.2013 • İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( İtirazın İptali İstemi – Geciktirici Taliki Şarta Bağlı İbranamede Çek ve Masrafların Ödenmesinin Süreye Bağlandığı Çekin 1gün Masrafların 12 Gün Sonra Ödenmesi/Taliki Şart Gerçekleşmediğinden Belgenin İbraname Olarak Geçersiz Hale Geldiği ) • ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİ ALACAĞI … Devamını oku…Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağı

İnternet Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/10850 K. 2011/12934 T. 5.12.2011 • İNTERNET YAYINI YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat – Yetki İtirazı İlk İtirazlardan Olup Esasa Yanıt Süresi İçinde İleri Sürülmesi Gerektiği/Yetki İtirazının Süresi İçinde İleri Sürülüp Sürülmediğini Kendiliğinden Araştırılması Gerektiği ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Yetki İtirazı İlk İtirazlardan Olup Esasa Yanıt … Devamını oku…İnternet Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı | Manevi Tazminat

Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davaları

  T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2002/9558 K. 2002/11137 T. 24.12.2002 • TAŞINIR MALA İLİŞKİN İSTİHKAK DAVALARI ( Yetki İtirazının İlk İtiraz Olarak ve En Geç İlk Oturumda Davanın Esasına Girilinceye Kadar İleri Sürülebileceği ) • YETKİ İTİRAZI ( Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davaları – İlk İtiraz Olarak ve En Geç İlk Oturumda Davanın … Devamını oku…Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davaları

Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi | Yetki İtirazı

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/6610 K. 2012/12410 T. 17.7.2012 • TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Dava Konusunun Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Tazminata Hasredilmiş Olduğundan Para Borcuna Dönüştüğü – Aksi Kararlaştırılmadıkça Alacaklının Kendi İkametgah Mahkemesinde Dava Açabileceği ) • PARA BORCU ( Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi – Dava … Devamını oku…Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi | Yetki İtirazı

İtirazın İptali Davası

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2011/15940 K. 2012/1382 T. 2.2.2012 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Yetkisiz İcra Dairesinde Yürütülen Takipte Borca İtiraz Edildiği – Yetkili İcra Dairesinde Takibe Devam Ettikten Sonra Alacaklının Bu Davayı Açabilmesi İçin Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi ve Borçlunun Borca İtiraz Etmesi Gerektiği) • YETKİSİZ İCRA DAİRESİNDE YÜRÜTÜLEN TAKİP (Borçlunun Borca … Devamını oku…İtirazın İptali Davası

Kesin Yetki Kuralı | Yetki İtirazı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/19342 K. 2011/19380 T. 22.11.2011 • KESİN YETKİ KURALI ( Söz Konusu Olmadığı Hallerde Mahkemelerin Yetkisine Yönelik İtirazlar İlk İtirazlardan Olup Bu Husus Mahkemece Öncelikle ve Esasa Girilmeden Ön Sorunlar Gibi İncelenir ve Karara Bağlanacağı ) • YETKİ İTİRAZI ( Davalı Koca Süresi İçerisinde Yetki İtirazında Bulunmuş ve Cevap … Devamını oku…Kesin Yetki Kuralı | Yetki İtirazı

Yetki İtirazı | Adres Kayıt Sistemi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/19018 K. 2011/19452 T. 23.11.2011 • YETKİ İTİRAZI ( Nüfus Hizmetleri Kanununa Göre Kişilerin Yerleşim Yeri Adreslerinin Nüfus Aile Kütüklerinde Bulunması Zorunlu Olduğu da Gözetilerek Davacının Dava Tarihi İtibariyle Yerleşim Yeri Adresinin Merkezi Adres Kayıt Sisteminden Sorulup Tespiti Gerektiği ) • YERLEŞİM YERİ ADRESİ ( Yetki İtirazı – Nüfus … Devamını oku…Yetki İtirazı | Adres Kayıt Sistemi

Yetki İtirazı | Boşanma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4966 K. 2011/5729 T. 31.3.2011 • YETKİ İTİRAZI ( Usulüne Uygun Olan Yetki İtirazının Hadise Şeklinde İncelenmesi Gerektiği – Taraflara Yetki İtirazına Yönelik Delilleri Olup Olmadığının Sorulması Gerektiği ) • BOŞANMA ( Kadın Tarafından Yasal Süresi İçerisinde Yetki İtirazında Bulunulduğu – Usulüne Uygun Olan Yetki İtirazının Hadise Şeklinde İncelenmesi … Devamını oku…Yetki İtirazı | Boşanma