Senet Üzerinde Tahrifat | Özel Belgede Sahtecilik | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5879 K. 2018/2747 T. 5.4.2018 • MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Eylem Sebebiyle – Davaya Konu Olayda Davalının Özel Belgede Sahtecilik Suçunu İşlemiş Olduğu Sabit Görülerek Cezalandırılmasına Karar Verildiği – Davalının Taraflar Arasında Düzenlenen Senet Üzerinde Tahrifat Yapmak Suretiyle Takibi Gerçekleştirdiği ve Davacıya Ait Gayrimenkulün Haczedildiği – Davacı Lehine … Devamını oku…Senet Üzerinde Tahrifat | Özel Belgede Sahtecilik | Manevi Tazminat

Telafi Çalışması Ve Hukuki Sonuçları

Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi | Tazminatın Az Olması

TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE MADDİ  VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ                                  İŞ GÜCÜ KAYBI   MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ ÖZET: Davaya konu olan olayda davalı Hakan’ın, başka bir kişinin aracını kendi hesabına ve tehlikesi kendine ait olmak üzere işletenliğini ve araç üzerine fiili tasarrufu bulunduğunu geçerli delillerle ispatlanmış değildir. O halde davalılardan Hakan’ın işleten sıfatıyla ile sorumlu tutulması gerekir. … Devamını oku…Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi | Tazminatın Az Olması

Taksirle Yaralama Suçu | Ceza Davası

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/12-405 K. 2014/22 T. 21.1.2014 • TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (Sanığın En Kalabalık Cadde Üzerinde Aracıyla Seyir Ederken Işıklı Yaya Geçidine Geldiğinde Hızını Azaltması Gerektiği/Üzerine Düşen Özen ve Dikkati Göstermediği – Tali Derecede Kusurlu Olduğu) • YAYA GEÇİDİNDEN GEÇEN YAYAYA ÇARPMA (Işıklı Trafik Kurallarına Uymayan Yayanın da Kusurlu Olduğu – … Devamını oku…Taksirle Yaralama Suçu | Ceza Davası

Boşanma Davası | Feragat

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8562 K. 2013/21806 T. 25.9.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Hüküm Verilmesinden Sonra Henüz Kesinleşmeden Davacının Davadan Feragat Ettiği – Yerel Mahkemenin Dosyayı Ele Alıp Ek Karar Oluşturması ve Önceki Kararını Değiştirmesi Mümkün Olmadığı/Dosyanın Yargıtay’a Gönderilmesi Gerektiği ) • HÜKÜM KESİNLEŞMEDEN DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Hükümden Sonra Dosyayı Ele … Devamını oku…Boşanma Davası | Feragat

Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

  T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2006/5579 K. 2008/136 T. 16.1.2008 • ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kural Olarak Paydaşların Birlikte Hareket Etmesi Gerektiği – Ancak Bazı Hallerde İcazet Vermemenin Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Geleceği/Davacılara Bu Paydaş Hakkında Dava Açmak İçin Süre Verilmesi Gerektiği ) • PAYDAŞLARIN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ KURALI ( Arsa … Devamını oku…Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Alacak Davası | Hakkaniyet İndirimi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/8709 K. 2013/7964 T. 22.4.2013 • ALACAK DAVASI ( Ardiye Bedelinin Fatura Tebliğ Tarihinden İtibaren Avans Faizi İle Birlikte Tahsili – Davacının Ücret Talebinde Bulunduğu Yıllara Ait Tüm Ücret Tarifelerinin Getirtilerek Bilirkişilerden Ek Rapor Alınmak Sureti İle Karar Verilmesi Gerektiği ) • BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının Ücret Tarifelerinin Dosyaya … Devamını oku…Alacak Davası | Hakkaniyet İndirimi

İnternet Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/10850 K. 2011/12934 T. 5.12.2011 • İNTERNET YAYINI YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat – Yetki İtirazı İlk İtirazlardan Olup Esasa Yanıt Süresi İçinde İleri Sürülmesi Gerektiği/Yetki İtirazının Süresi İçinde İleri Sürülüp Sürülmediğini Kendiliğinden Araştırılması Gerektiği ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Yetki İtirazı İlk İtirazlardan Olup Esasa Yanıt … Devamını oku…İnternet Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı | Manevi Tazminat

Maddi Ve Manevi Tazminat | Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11890 K. 2011/13090 T. 7.12.2011 • YARALAMALI TRAFİK KAZASINA DAYALI HAKSIZ EYLEM ( Maddi ve Manevi Tazminat – Hakkında Kamu Davası Açılıp Mahkumiyetle Sonuçlanan Davalının Eylemi Olay Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK’nın 459/2 Hükmü Kapsamında Olduğu ) • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yaralamalı Trafik Kazasına Dayalı Haksız … Devamını oku…Maddi Ve Manevi Tazminat | Zamanaşımı

Maddi Tazminat Davası | Haksız Fiil | Yangın

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1304 K. 2013/3255 T. 25.2.2013 • MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle/Bir Kısım Tanık Anlatımları İle Olayın Gelişim Şekli Birlikte Değerlendirildiğinde Davalının Tarlasındaki Anızı Yakması Sonucu Başlayan Yangının Davacının Bahçesine Sıçradığının Sübut Bulmuş Olduğu – Uğranılan Zarar Kapsamı Tespit Edilip Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği ) • HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU … Devamını oku…Maddi Tazminat Davası | Haksız Fiil | Yangın