Çağrı Üzerine Çalışma | Çalışılmayan Günlerin Kıdemden Sayılamaması

T.C. YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ E. 2017/1223 K. 2017/1435 T. 7.2.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı vekili; davacının iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek … Devamını oku…Çağrı Üzerine Çalışma | Çalışılmayan Günlerin Kıdemden Sayılamaması

Telafi Çalışması Ve Hukuki Sonuçları

Limited Şirket Genel Müdürü | Şirket Avukatı

T.C. YARGITAY Dokuzuncu Hukuk Dairesi E.2014/3752 K.2014/5833 T.25.02.2014 LİMİTED ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRÜ HİZMET SÖZLEŞMESİ GÖREVLİ MAHKEME         Özet: Davacı, ortaklar kurulu kararı ile imzalanan genel müdürlük sözleşmesi uyarınca şirketin tüm sorumluluğunu üst­lenmiş, şirket organı sıfatı ile tüm ekonomik ve hukuki meseleler­de sorumluluğun kendisine ait olmak üzere şirketi temsil etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. … Devamını oku…Limited Şirket Genel Müdürü | Şirket Avukatı

Tacir Olan Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle Alacak İstemi

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8236 K. 2015/1372 T. 5.3.2015 • TACİR OLAN TARAFLAR ARASINDAKİ HİZMET SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE ALACAK İSTEMİ ( Talep ve Dayanakları Açıklattırma – Hangi Davalı ya da Davalılardan Hangi Nedene Dayalı Olarak Ne Miktarda Alacak Talebinde Bulunulduğu İzah Edilmediği/Mahkemece H.M.K. 31. Md. Uyarınca Davacı Vekiline Talepleri ve Dayanakları Açıklattırılacağı ) • … Devamını oku…Tacir Olan Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle Alacak İstemi

Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi | Yetki İtirazı

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/6610 K. 2012/12410 T. 17.7.2012 • TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Dava Konusunun Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Tazminata Hasredilmiş Olduğundan Para Borcuna Dönüştüğü – Aksi Kararlaştırılmadıkça Alacaklının Kendi İkametgah Mahkemesinde Dava Açabileceği ) • PARA BORCU ( Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi – Dava … Devamını oku…Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi | Yetki İtirazı

İşe İade | Mecburi Dava Arkadaşlığı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4205 K. 2011/7310 T. 13.12.2011 • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( İşe İade Davalarına Özgü Olarak Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Söz Konusu Olduğu Davalarda Davalı Taraf Yönünden Bir Çeşit Şekli Bakımdan Mecburi Dava Arkadaşlığı Olduğu ) • İŞE İADE DAVASI ( Yalnızca Asıl İşveren veya Alt İşveren Aleyhine … Devamını oku…İşe İade | Mecburi Dava Arkadaşlığı

İş Hukukunda İbraname – İbra / Avukat Bedriye İclal Poyraz

İŞ HUKUKUNDA İBRANAME – İBRA            Hukukumuzda ibranın borcu sona erdiren sebepler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Uygulamaya baktığımızda ibranamenin de borcu ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen ve mevcut borcu ortadan kaldırmakta olan bir belge olduğu olduğunu görmekteyiz.            Uygulamada iş hukukunda ibranamenin önemli bir yeri bulunmaktadır, bireysel iş hukuku alanında iş akdinin sona ermesinde yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Uygulamadaki  … Devamını oku…İş Hukukunda İbraname – İbra / Avukat Bedriye İclal Poyraz