Sahte Vekaletname | Sahte Kimlik

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ                                    SAHTE VEKALETNAME   SAHTE KİMLİK TAPU İŞLEMLERİ   DEVLETİN SORUMLULUĞU   ÖZET: Tapuda sahte kimlik ve vekaletname ile yapılan işlemden Devlet ve Noter sorumludur. Burada sorumluluk kusursuz sorumluluktur. Akit tablosunda yazan bedelin gerçek olmadığı yazılı delil ile ispatlanmadıkça, zararın tespitinde akit tablosunda yazan bedel esas alınmalıdır.* Y.3. HD. E 2013/21230 K 2014/5604 … Devamını oku…Sahte Vekaletname | Sahte Kimlik

Güveni Kötüye Kullanma Suçu | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2013/4524 K. 2014/20771 T. 9.12.2014 • GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Sanığın Katılanlarla Samimi İlişkisi Bulunduğu/Katılanların Yabancı Uyruklu Olması Nedeniyle Gerekli İzinleri Alana Dek Satın Aldıkları Evin Tapu Kaydını Sanığın Üzerine Aldıkları – Sanığın Tapuyu Devretmesi Gerekirken Para İstemesi ve Para Verilmediğinde Tapuda Devri Sağlamayarak Evin Kendine Ait Olduğunu … Devamını oku…Güveni Kötüye Kullanma Suçu | Ceza Davası

Ecri Misil | İntifadan Men Şartı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

ECRİ MİSİL | İNTİFADAN MEN ŞARTI        Müşterek mülkiyet yada iştirak halinde mülkiyetin  söz konusu olduğu durumlarda taşınmazı kullanan paydaştan diğer paydaşın ecri misil isteyebilmesi kural olarak intifadan men şartının gerçekleşmiş olması koşuluna bağlanmıştır.İntifadan men şartı paydaşlardan birinin hakkından fazlasını haksız işgal eden, kullanan diğer paydaşını hakkı olmayan kadar ki bölümünün işgalinden, kullanımından men etme … Devamını oku…Ecri Misil | İntifadan Men Şartı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi | Yetki İtirazı

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/6610 K. 2012/12410 T. 17.7.2012 • TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Dava Konusunun Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Tazminata Hasredilmiş Olduğundan Para Borcuna Dönüştüğü – Aksi Kararlaştırılmadıkça Alacaklının Kendi İkametgah Mahkemesinde Dava Açabileceği ) • PARA BORCU ( Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi – Dava … Devamını oku…Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi | Yetki İtirazı

Limited Şirketin Feshi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2011/6792 K. 2012/12992 T. 11.9.2012 • ŞİRKETİN TASFİYESİ SONUCU AKTİF VE PASİFİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olan Ltd. Şti.’den Olan Alacakların Ancak Şirketten Talep Edilebileceği – Sermaye Koyma Borcunun da Şirkete Karşı Yerine Getirildiği ve Şirket Malvarlığından Olan Alacakların Şirketten İstenebileceği ) • SERMAYE KOYMA BORCU … Devamını oku…Limited Şirketin Feshi

Ortaklıktan Çıkarma Kararı

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2009/8949 K. 2011/4974 T. 25.4.2011 • ORTAKLIKTAN ÇIKARMA KARARI ( Hukuka Aykırı Olduğu İddiası – İki Ortaklı Şirketlerde TTK 551. Md.’ne Göre Ortaklıktan Çıkarma Talebinde Bulunulamayacağı/Bu Durumda Ancak Şirketin Fesih veya Tasfiyesi İstenebileceği ) • ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ ( İki Ortaklı Şirketlerde TTK 551. Md.’ne Göre Ortaklıktan Çıkarma … Devamını oku…Ortaklıktan Çıkarma Kararı

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2009/12744 K. 2011/6060 T. 17.5.2011 • ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Anonim Şirketlerde Genel Kurul TTK’nın 368. Md.sinde Düzenlenen Merasime Uygun Olarak Toplantıya Çağrılması Gerektiği ) • TOPLANTIYA ÇAĞRI ( Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali İstemi – Anonim Şirketlerde Genel Kurul TTK’nın 368. Md.sinde Düzenlenen Merasime … Devamını oku…Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali