Sözleşmenin Haksız Feshinden Doğan Alacak Davası | Yetki

  SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİNDEN DOĞAN ALACAK DAVASI DAVADA YETKİ   ÖZET: Sözleşmenin haksız feshinde doğan tazminat davasının konusu para borcu olup, davanın davacının bunduğu yer mahkemesinde açılması mümkündür. Y.HGK E.2013/11-630 K.2014/332 19.3.2014        (…Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan sözleşme ile müvekkilinin, davalının Dalaman Hava Limanı’na gelen yolcularını Fethiye ve çevresine taşıma işini üstlendiğini, davalının … Devamını oku…Sözleşmenin Haksız Feshinden Doğan Alacak Davası | Yetki

Teminat Senedinin İptali Talebi

  T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13619 K. 2013/1005 T. 21.1.2013 • TEMİNAT SENEDİNİN İPTALİ TALEBİ ( Bölge Bayilik Sözleşmesi ve Ek Protokol Uyarınca Alacağın Tahsili Talebi İle – Davacının Bu İddiasının Karar Yerinde Tartışılmamış Olduğundan Bu Yön Üzerinde Durulup Tartışılarak Delillerin Hep Birlikte Değerlendirileceği ) • BÖLGE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ UYARINCA ALACAĞIN TAHSİLİ VE … Devamını oku…Teminat Senedinin İptali Talebi

Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi | Yetki İtirazı

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/6610 K. 2012/12410 T. 17.7.2012 • TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Dava Konusunun Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Tazminata Hasredilmiş Olduğundan Para Borcuna Dönüştüğü – Aksi Kararlaştırılmadıkça Alacaklının Kendi İkametgah Mahkemesinde Dava Açabileceği ) • PARA BORCU ( Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi – Dava … Devamını oku…Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi | Yetki İtirazı