Muvazaa Ve Ehliyetsizlik Sebebiyle Tapu İptal Ve Tescil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2015/9406 K. 2018/9119 T. 16.4.2018 • MUVAZAA VE EHLİYETSİZLİK SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL ( Mirasbırakanın Belirtilen Tarihlerde Medeni Haklarını Kullanabilir Durumda Olup Olmadığının Tespiti Açısından Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Ehliyetsiz Olduğu Saptanırsa Davanın Kabulü Aksi Halde Muvazaa İddiası Yönünden Değerlendirme Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği ) • TAPU … Devamını oku…Muvazaa Ve Ehliyetsizlik Sebebiyle Tapu İptal Ve Tescil

Evlat Edinmede Rıza | Çocuğa Karşı Özen Yükümlülükleri | Koruma Kararı

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2996 K. 2017/17327 T. 21.12.2017 • EVLAT EDİNMEDE RIZA ( Küçüğün Gelecekte Evlat Edinilmek Amacıyla Bir Kuruma Yerleştirilip Ana ve Babadan Birinin Rızası Eksik Olursa Evlat Edinenin veya Evlat Edinmede Aracılık Yapan Kurumun İstemi Üzerine ve Kural Olarak Küçüğün Yerleştirilmesinden Önce Onun Oturduğu Yer Mahkemesi Bu Rızanın Aranıp Aranmamasına Karar Verileceği – Çocuk Hakkında Koruma Kararı Alınıp … Devamını oku…Evlat Edinmede Rıza | Çocuğa Karşı Özen Yükümlülükleri | Koruma Kararı

Tapu İptali Ve Tescil | Taleple Bağlılık İlkesi

T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2014/1381 K. 2014/3525 T. 31.3.2014 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmaz Tapu Kaydına Dayanılarak Tespit Edildiği Halde Dayanak Tapu Kaydı Getirtilip Kapsamı Belirlenmeksizin Karar Verildiği Gibi Taksime İlişkin Yapılan Araştırmanın da Yetersiz Olduğu ) • TAPU KAYDININ KAPSAMININ BELİRLENMESİ ( Taşınmazın Tapu Kayıt Kapsamında Kaldığının Belirlenmesi Halinde … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil | Taleple Bağlılık İlkesi

Hafta Tatili Ücreti | Islah

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4594 K. 2014/18689 T. 13.10.2014 • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Davacı Tanıkları Davacının Pazar Günleri Hafta Tatilini Kullandığını Bildirdiği – Davacının Hafta Tatili Çalışması Bulunmadığından Talebin Reddi Gerekirken Kabulü Hatalı Olup Bozma Nedeni Olduğu ) • ISLAH ( Dava Tümden Islah Edilmediği Gibi Islah Harcı İle Birlikte Başvuru Harcı … Devamını oku…Hafta Tatili Ücreti | Islah

Boşanma Davası | Hukuki Dinlenilme Hakkı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5511 K. 2014/15643 T. 7.7.2014 • DAVALININ DAVAYA CEVAP VERMEMESİ (Muhatabın Tebligat Adresinden Ayrıldığı – Ön İnceleme Duruşması Gününü Bildiren Davetiyenin İade Edildiği/Duruşma Günü Davalıya Bildirilmeden Ön İnceleme Duruşması Yapılamayacağı) • MUHATABIN TEBLİGAT ADRESİNDEN AYRILMASI (Boşanma Davası – Davalı Koca Adına Çıkarılan ve Ön İnceleme Duruşması Gününü Bildiren Davetiye … Devamını oku…Boşanma Davası | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Tahkim Sözleşmesi | Uygulanacak Hukuk

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/11-742 K. 2012/82 T. 22.2.2012 • DEMURAJ ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Tahkim Sözleşmesinin Esas Sözleşmeden Bağımsız Olduğu – Vekilin Tahkim Sözleşmesi Yapabilmesi İçin Özel Yetki Verilmesi Gereği/Limited Şirketin Yetkili Olmadığı Halde Yaptığı Tahkim Sözleşmesinin Geçersiz Olacağı ) • UYGULANACAK HUKUKUN BELİRLENMESİ ( Tahkim Sözleşmesinin Esas Sözleşmeden Bağımsız Olduğu … Devamını oku…Tahkim Sözleşmesi | Uygulanacak Hukuk

Rücuan Tazminat Davası

  T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2013/20434 K. 2013/23677 T. 5.12.2013 • RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Davalı İle Daimi Çalışma İlişkisi Bulunmayan Serbest Muhasebeciye Tebliğ Edildiği – Yöntemince Tebliğ Edilmediğinin Kabulü Gereği ) • USULSÜZ TEBLİGAT ( Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Davalı İle Daimi Çalışma İlişkisi Bulunmayan Serbest … Devamını oku…Rücuan Tazminat Davası

İşe İade | Düşünme Süresinin Verilmesi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1454 K. 2013/9842 T. 21.3.2013 • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Ücret Sisteminin Değiştirilmesi – Davacıya Düşünmesi İçin Verilen Süreyi Dava Açmak İçin Düzenlenen Hak Düşürücü Süre İçinde Saymanın Kabul Edilemeyeceği ) • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi – Ücret Sisteminin Değiştirilmesi/Davacıya Düşünmesi … Devamını oku…İşe İade | Düşünme Süresinin Verilmesi

Tazminat | Dürüstlük Kuralına Aykırılık

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2010/11075 K. 2011/12684 T. 29.11.2011 • HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının 21 Adet Tanık Gösterdiği – Davacıdan Gösterdiği Tanıklar İçinden Dava Dilekçesindeki Farklı Olguları İspata Yönelik Bilgisi Olanların İsimleri Sorularak Bu Tanıklar Dinlendikten Sonra Bir Karar Verileceği ) • TANIK DELİLİ ( Davacının 21 Adet Tanık Göstermesi … Devamını oku…Tazminat | Dürüstlük Kuralına Aykırılık

İnternet Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/10850 K. 2011/12934 T. 5.12.2011 • İNTERNET YAYINI YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat – Yetki İtirazı İlk İtirazlardan Olup Esasa Yanıt Süresi İçinde İleri Sürülmesi Gerektiği/Yetki İtirazının Süresi İçinde İleri Sürülüp Sürülmediğini Kendiliğinden Araştırılması Gerektiği ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Yetki İtirazı İlk İtirazlardan Olup Esasa Yanıt … Devamını oku…İnternet Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı | Manevi Tazminat