Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5647 K. 2015/1253 T. 2.2.2015 • HAKSIZ EL KOYMA NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının İmzası Bulunmayan Belgeye İtibar Edilerek Davanın Reddedildiği – Söz Konusu Belgede Adı Geçen Yediemin ve Teslim Alan Dava Dışı Kişinin Dinlenmesi ve Ayrıntılı Beyanlarının Alınması Gerektiği/Mahallinde Zabıta Araştırması Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği ) • … Devamını oku…Tazminat Davası

Yapının Ruhsat Ve Projesine Aykırı Olduğu | İptal Davası | Danıştay Kararı

T.C. DANIŞTAY 14. DAİRE E. 2013/4688 K. 2014/8454 T. 16.10.2014 • YAPININ RUHSAT VE PROJESİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Savunma Özetinin Kararda Yer Almaması – Mahkemece Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinin Süresinde Verilmediği Belirtilerek Kararda Savunmanın Özetine Yer Verilmediği/Davalı Savunması Özetinin Kararda Yer Almamasının Hukuka Aykırı Olduğu … Devamını oku…Yapının Ruhsat Ve Projesine Aykırı Olduğu | İptal Davası | Danıştay Kararı

Manevi Tazminat | Komşuya Verilen Zarar

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 1997/9037 K. 1998/317 T. 10.2.1998 • MANEVİ TAZMİNAT ( Mülkiyet Hakkı Kullanılırken Komşuya Verilen Zarardan Mesuliyet ) • MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMASI ( Komşuya Verilen Zarardan Sorumluluk ) • KOMŞUYA VERİLEN ZARARDAN SORUMLULUK ( Mülkiyet Hakkının Kullanılması ) • TAZMİNAT ( Mülkiyet Hakkının Kullanılmasında Komşuya Verilen Rahatsızlıktan Dolayı ) … Devamını oku…Manevi Tazminat | Komşuya Verilen Zarar

Tazminat Davaları | Maddi Tazminat Davası | Manevi Tazminat Davası

TAZMİNAT  DAVALARI               Trafik kazalarından doğan tazminat davaları dünyada ve özellikle ülkemizde trafik kazalarındaki can ve mal kayıpları sebebiyle en sık karşılaştığımız davalar arasında yer almaktadır. Bazı yasal koşulların varlığı durumunda bir olay trafik kazası olarak kabul edilmektedir. Ölüm, yaralama ve yahut maddi bir zararla sonuçlanan trafik kazalarında yasal şartların varlığı halinde maddi tazminat … Devamını oku…Tazminat Davaları | Maddi Tazminat Davası | Manevi Tazminat Davası

İlaç Fiyatlarının Değişmesi Nedeniyle Oluşan Zarar

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2013/15364 K. 2013/19842 T. 12.12.2013 • İLAÇ FİYATLARININ DEĞİŞMESİ NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Eczanelerin Uğradığı Stok Zararının Ecza Depoları Tarafından Karşılanması Gerektiği – Davacının Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirdiği/Davayı Kısmen Kabulün Uygun Olduğu ) • ECZANELERİN UĞRAMIŞ OLDUĞU STOK ZARARI ( İlaç Fiyatlarının Değişmesi Nedeniyle – Eczanelerin Uğradığı Stok Zararlarının … Devamını oku…İlaç Fiyatlarının Değişmesi Nedeniyle Oluşan Zarar

Manevi Tazminat Davası

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/11209 K. 2013/17647 T. 13.11.2013 • MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İki Tarafın da Kısmen Haklı Çıkması Halinde Yargılama Giderlerinin Taraflar Arasında Paylaştırılacağına İlişkin Hükmün Yargılama Harçları İçin Uygulanmayacağı – Davacılar Red Edilen Kısmı Temyize Getirdiklerinden Maktu Harç Yatırmaları Doğru Bulunduğu ve Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Ek Kararın Kaldırılması … Devamını oku…Manevi Tazminat Davası

Tazminat | Dürüstlük Kuralına Aykırılık

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2010/11075 K. 2011/12684 T. 29.11.2011 • HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının 21 Adet Tanık Gösterdiği – Davacıdan Gösterdiği Tanıklar İçinden Dava Dilekçesindeki Farklı Olguları İspata Yönelik Bilgisi Olanların İsimleri Sorularak Bu Tanıklar Dinlendikten Sonra Bir Karar Verileceği ) • TANIK DELİLİ ( Davacının 21 Adet Tanık Göstermesi … Devamını oku…Tazminat | Dürüstlük Kuralına Aykırılık

Kardeşlerin Manevi Tazminat Talebi | Tazminat Davası

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2010/11082 K. 2011/13427 T. 13.12.2011 • ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Müteselsil Sorumlulardan Olan Davalıdan Tamamı Talep Edildiği – Kusur Oranına Göre Talebin Kabulüne Karar Verilemeyeceği ) • ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Elektrik Çarpması Sonucu – Müteselsil Sorumlulardan Olan Davalıdan Tamamı Talep Edildiği Halde Kusur Oranına … Devamını oku…Kardeşlerin Manevi Tazminat Talebi | Tazminat Davası

Maddi Tazminat Davasında Islahla Manevi Tazminat İstemi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/5120 K. 2013/4672 T. 14.3.2013 • ÖLÜM NEDENİ İLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacılar Tarafından Usulüne Uygun Olarak Açılmış Maddi Tazminat İstemli Davada Islahla Manevi Tazminat İsteyebilecekleri ) • ISLAHLA MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Usulüne Uygun Olarak Maddi Tazminat Davası Açıldığı/Mahkemenin Başlangıçta Talep Edilmeyen Bir Hakkın Yargılama Aşamasında Islah İle … Devamını oku…Maddi Tazminat Davasında Islahla Manevi Tazminat İstemi

Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat | Haksız Tahrik İndirimi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/5199 K. 2013/4685 T. 14.3.2013 • HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Ceza Davası Sonucu Verilen Kararda Davalı Lehine 1/4 Oranında Tahrik İndirimi Yapıldığı – Maddi Tazminat Hesaplamasında Dikkate Alınması Gerektiği ) • MADDİ TAZMİNAT İSTEMİNDEN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILACAĞI ( Ceza Davası Sonucu Verilen Kararda Davalı Lehine 1/4 … Devamını oku…Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat | Haksız Tahrik İndirimi