Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Davanın Açılmamış Sayılması | Hukuki Dinlenilme Hakkı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2017/25277 K. 2017/18120 T. 14.11.2017 DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Davanın Açılmamış Sayılması | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Boşanma Davası | Hukuki Dinlenilme Hakkı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5511 K. 2014/15643 T. 7.7.2014 • DAVALININ DAVAYA CEVAP VERMEMESİ (Muhatabın Tebligat Adresinden Ayrıldığı – Ön İnceleme Duruşması Gününü Bildiren Davetiyenin İade Edildiği/Duruşma Günü Davalıya Bildirilmeden Ön İnceleme Duruşması Yapılamayacağı) • MUHATABIN TEBLİGAT ADRESİNDEN AYRILMASI (Boşanma Davası – Davalı Koca Adına Çıkarılan ve Ön İnceleme Duruşması Gününü Bildiren Davetiye … Devamını oku…Boşanma Davası | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Kredi Masrafından Doğan Alacak

                  T.C.       YARGITAY Onüçüncü Hukuk Dairesi E.2013/5237 K.2013/11706 T.07.05.2013 KREDİ MASRAFINDAN DOĞAN ALACAK HUKUKİ DİNLENİLME / SAVUNMA HAKKI  DURUŞMA YAPILMASI KURALI Özet: Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgililerinin, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahip olduğu, bu bağlamda ilk derece mahkemesince kural olarak duruşma yapılması gerektiği, ancak ön inceleme aşamasında … Devamını oku…Kredi Masrafından Doğan Alacak

Velayetin Anneye Verilmesi Talebi | Velayet Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/21470 K. 2014/4695 T. 4.3.2014 • VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİ TALEBİ (Duruşma Günü Belirlenerek Taraflara Tanıklarını da Dinletme İmkanı Tanınması ve Delillerinin Toplanması ve Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği) • ANNENİN VELAYET TALEBİ (Çocukların Üstün Yararının Gözetilmesini Gerektirecek Yeni Bir Durum ve Olgu Ortaya Çıkabileceği – … Devamını oku…Velayetin Anneye Verilmesi Talebi | Velayet Davası

İşçilik Alacakları | Hukuki Dinlenilme Hakkı

  T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2013/9055 K. 2013/15996 T. 2.10.2013 • KIDEM/İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Tarafça Husumet İtirazında Bulunulduğu ve Yönetime Davanın İhbarını ve Davacıya Ait İşyeri Şahsi Dosyasının Site Yönetiminden Getirtilmesinin İstendiği/Davanın İhbarı Yönünde Karar Verilmediği – İşyeri Şahsi Dosyası Getirtileceği ) • İŞYERİ ŞAHSİ DOSYASININ GETİRTİLECEĞİ ( Kıdem İhbar Tazminatı ve … Devamını oku…İşçilik Alacakları | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1348 K. 2013/2439 T. 21.02.2013 * ADİL YARGILANMA HAKKI (Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Adil Yargılanma Hakkının Gereği Olduğu – Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği ve Davalının Savunma Hakkını Kullanamadığı/Taraf Teşkili Sağlanacağı) * ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ (Davalıya Dava Dilekçesi Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmeden Sonuca Gidildiği/Davalının Savunma … Devamını oku…Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Boşanma | Ön İnceleme Duruşmasına Katılmama

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/24707 K. 2013/10906 T. 17.4.2013 • ÖN İNCELEME DURUŞMASINA KATILMAMA ( Çağrı Davetiyesi Tebliğ Edildiği Halde Duruşmaya Gelmediği – Ön İnceleme Duruşmasında Dava Nihai Olarak Karara Bağlanmayıp Tahkikat Aşamasına Geçildiğine Göre Davalının Tahkikat Duruşmasına Davet Edilmesinin Zorunlu Olduğunun Gözetileceği ) • BOŞANMA ( Davalının Ön İnceleme Duruşmasına Gelmediği/Tahkikat … Devamını oku…Boşanma | Ön İnceleme Duruşmasına Katılmama

Boşanma Davası | Hukuki Dinlenilme Hakkı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/24610 K. 2013/11285 T. 24.4.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Dava Dilekçesinde Evi Terkettiği Belirtilen Davalıya Davacı İle Birlikte Yaşadığı Adreste Tebligat Yapılamayacağı – Hukuki Dinlenilme Hakkına Aykırı Olduğu ) • USULSÜZ TEBLİGAT ( Boşanma Davası – Dava Dilekçesinde Evi Terkettiği Belirtilen Davalıya Davacı İle Birlikte Yaşadığı Adreste Tebligat Yapılamayacağı … Devamını oku…Boşanma Davası | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Hukuki Dinlenilme Hakkı | Vasi Tayini

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2012/7953 K. 2012/8993 T. 10.7.2012 • VASİ TAYİNİ ( Hastanın Mahkemece Dinlenilmesinde Yarar Bulunduğu Belirtilmiş Olmasına Rağmen Duruşma Yapılmaksızın Evrak Üzerinde Karar Verildiği – Mahkemece Duruşma Açılacağı ) • HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Vasi Tayini Talebi – Hastanın Mahkemece Dinlenilmesinde Yarar Bulunduğu Belirtilmiş Olmasına Rağmen Duruşma Yapılmaksızın Evrak Üzerinde … Devamını oku…Hukuki Dinlenilme Hakkı | Vasi Tayini

Kiralananın Tahliyesi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/8369 K. 2012/11305 T. 11.9.2012 • TAHLİYE (Kesinleşen Takip Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi – Duruşma Açılıp Yargılama Yapılması Gerekirken Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği) • KİRALANANIN TAHLİYESİ (Kesinleşen Takip Sebebiyle/Duruşma Açılıp Yargılama Yapılması Gerektiği – Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği) • DURUŞMA AÇILMASI GEREKTİĞİ (Kesinleşen Takip Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi … Devamını oku…Kiralananın Tahliyesi