Kredi Masrafından Doğan Alacak

                  T.C.       YARGITAY Onüçüncü Hukuk Dairesi E.2013/5237 K.2013/11706 T.07.05.2013 KREDİ MASRAFINDAN DOĞAN ALACAK HUKUKİ DİNLENİLME / SAVUNMA HAKKI  DURUŞMA YAPILMASI KURALI Özet: Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgililerinin, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahip olduğu, bu bağlamda ilk derece mahkemesince kural olarak duruşma yapılması gerektiği, ancak ön inceleme aşamasında … Devamını oku…Kredi Masrafından Doğan Alacak

Rücuan Tazminat Davası

  T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2013/20434 K. 2013/23677 T. 5.12.2013 • RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Davalı İle Daimi Çalışma İlişkisi Bulunmayan Serbest Muhasebeciye Tebliğ Edildiği – Yöntemince Tebliğ Edilmediğinin Kabulü Gereği ) • USULSÜZ TEBLİGAT ( Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Davalı İle Daimi Çalışma İlişkisi Bulunmayan Serbest … Devamını oku…Rücuan Tazminat Davası

Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1348 K. 2013/2439 T. 21.02.2013 * ADİL YARGILANMA HAKKI (Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Adil Yargılanma Hakkının Gereği Olduğu – Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği ve Davalının Savunma Hakkını Kullanamadığı/Taraf Teşkili Sağlanacağı) * ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ (Davalıya Dava Dilekçesi Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmeden Sonuca Gidildiği/Davalının Savunma … Devamını oku…Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Boşanma Davası | Hukuki Dinlenilme Hakkı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/24610 K. 2013/11285 T. 24.4.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Dava Dilekçesinde Evi Terkettiği Belirtilen Davalıya Davacı İle Birlikte Yaşadığı Adreste Tebligat Yapılamayacağı – Hukuki Dinlenilme Hakkına Aykırı Olduğu ) • USULSÜZ TEBLİGAT ( Boşanma Davası – Dava Dilekçesinde Evi Terkettiği Belirtilen Davalıya Davacı İle Birlikte Yaşadığı Adreste Tebligat Yapılamayacağı … Devamını oku…Boşanma Davası | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Tanık Dinlenmeden Karar Verilemeyeceği

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/5455 K. 2012/24907 T. 17.10.2012 • TANIK ( Davalının Tanıkların Dinlenmesinden Açıkça Vazgeçmediği/Hakimin Yeterli Kanaat Edinmediği – Tanıklar İçin Masraf Yatırıldığı ve Davetiye Tebliğ Edildiğine Göre Tanıklar Dinlenmeden Eksik İnceleme İle Karar Verilemeyeceği ) • HAKİMİN TANIK SAYISINI BELİRLEYEMEYECEĞİ ( Çekişmeli Vakıanın İspatı İçin Tanık Bildiren Tarafın Tanık Sayısı … Devamını oku…Tanık Dinlenmeden Karar Verilemeyeceği

Yurtdışına Yapılan Tebligat | Faize Faiz Yürütülmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/12007 K. 2012/16801 T. 4.7.2012 • FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ NEDENİYLE ÖDENEN FAZLA PARANIN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalının Yurtdışı Adresine Gönderilen Tebligatın İş Yerinin Kapatıldığı Gerekçesiyle Yapılamadığının Bildirildiği – Doğrudan İlanen Tebligat/7201 S.K. Md.28/Son’a Göre İşlem Yapılmaması Gereği ) • İLANEN TEBLİGAT ( Faize Faiz Yürütülmesi Nedeniyle Ödenen Fazla Bedelin … Devamını oku…Yurtdışına Yapılan Tebligat | Faize Faiz Yürütülmesi