Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Dosyanın Yenilendikten Sonra Takipsiz Bırakılması | Davanın Açılmamış Sayılması

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2016/19950 K. 2017/7578 T. 10.10.2017 • İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Davalarda İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olan Dosya Yenilenmesinden Sonra Takipsiz Bırakılırsa Dava Açılmamış Sayılacak Olup HMK’nun Yürürlükte Olduğu 01.10.2011 Tarihinden Sonra İkinci Kez Takipsiz Bırakılması Sebebiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Dosyanın Yenilendikten Sonra Takipsiz Bırakılması | Davanın Açılmamış Sayılması

Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Davanın Açılmamış Sayılması | Hukuki Dinlenilme Hakkı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2017/25277 K. 2017/18120 T. 14.11.2017 DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Davanın Açılmamış Sayılması | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Çağrı Üzerine Çalışma | Çalışılmayan Günlerin Kıdemden Sayılamaması

T.C. YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ E. 2017/1223 K. 2017/1435 T. 7.2.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı vekili; davacının iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek … Devamını oku…Çağrı Üzerine Çalışma | Çalışılmayan Günlerin Kıdemden Sayılamaması

Ticari Satım Akdi | Ayıp İhbarı | Karakteristik Edim Borcu

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2015/4625 K. 2016/963 T. 27.1.2016 • ALACAK DAVASI (Her Ne Kadar Davalı Taraf Ayıplı Mal Teslim Edildiğini İddia Etmiş İse de Ayıp İhbarında Bulunduğunu İspat Edemediği – Dolayısıyla Sözleşme Konusu Malları Bu Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu) • KARAKTERİSTİK EDİM BORCU … Devamını oku…Ticari Satım Akdi | Ayıp İhbarı | Karakteristik Edim Borcu

Haklı Fesih | İşyerine Alkollü Gelme

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E.2015/19348 K.2017/25150 T.20.11.2017 HAKLI FESİH (Davacı ve Arkadaşının Gece Yarısı İşyerine Alkollü Gelerek İşyeri Huzur ve Sükununu Bozduğu Ertesi Gün de İşe Devam Etmediği – Davacının Bu Davranışları 4857 S. İş Kanunu’nun 25/II Uyarınca Açıkça İşverene Haklı Fesih İmkanı Tanıdığı/Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği) KIDEM VE İHBAR … Devamını oku…Haklı Fesih | İşyerine Alkollü Gelme

İşçilik Alacakları | Asıl İşverenin Sorumluluğu | Hizmet Alım Sözleşmesi

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ E. 2017/275 K. 2018/56 T. 11.1.2018 • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Mahkemece Davacının Asıl İşveren Davalı Bakanlığa Bağlı İşyerinde Mevsimlik Olarak Çalışması ve Hizmet Alım Sözleşmesinin Öngörülen İşin Süresinin Sona Ermesinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu) • ALT İŞVERENLİK … Devamını oku…İşçilik Alacakları | Asıl İşverenin Sorumluluğu | Hizmet Alım Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

DEDEMAN / TÜRKİYE DAVASI 12248/03 STRAZBURG 16 ARALIK 2008 İKİNCİ DAİRE İşbu karar AİHS’nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir. USUL Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (12248/03) no’lu davanın nedeni (T.C. vatandaşı) Nazire Dedeman’ın (başvuran) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 25 Mart 2003 tarihinde İnsan Haklarıve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme’nin (Avrupa … Devamını oku…Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Hatalı Tamirata Dayalı Tazminat

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/7855 K. 2012/16847 T. 4.7.2012 • HATALI TAMİRATA DAYALI TAZMİNAT (Hukukçu ve Makina Mühendisi Teknik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği – Sadece Tesbit Bilirkişi Raporuna Dayanılmasının Yanlış Olduğu) • MADDİ TAZMİNAT (Hatalı Tamire Dayalı – Davalılar Tarafından Nasıl Bir Tamir Yapıldığı Konusunda Hukukçu ve Makina Mühendisi Teknik Bilirkişi Heyetinden … Devamını oku…Hatalı Tamirata Dayalı Tazminat

Keşif

                             KEŞİF               Keşif, bir delil türüdür yani hukuk davalarındaki ispat vasıtalarından biri de keşiftir. Hakim, dava konusunda yani uyuşmazlık konusu hakkında bizzat duyu organlarının yardımı ile bulunduğu yerde yada mahkemede inceleme yaparak bilgi sahibi olmak için keşif yapılmasına karar verebilmektedir. Hakim gerekli görürse bilirkişi yardımına başvurabilecektir. Keşif kararını mahkeme kendiliğinden alabileceği gibi taraflardan … Devamını oku…Keşif

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

                AKIL   HASTALIĞI  NEDENİYLE  BOŞANMA  DAVASI Kanunumuzda boşanma sebepleri sayılmıştır, kanunumuzda boşanma sebeplerinden birisi de akıl hastalığı olarak belirtilmiştir. Eşlerden birinin akıl hastası olması durumunda bu sebebe dayalı olarak yani akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Ancak akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için bazı şartların varlığı gereklidir. Eşlerden biri akıl hastası olmalı ve … Devamını oku…Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası