Tazminat Davası | Bağıştan Rücu | Dava Değeri

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/29498 K. 2017/12529 T. 14.12.2017 DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR : Davacı, 03.07.2007 tarihinde… Belediyesine kullanılmak üzere bir adet kanal kazıyıcı … Devamını oku…Tazminat Davası | Bağıştan Rücu | Dava Değeri

Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Harcın Eksik Yatırılması | Davanın Açılmamış Sayılması

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2016/14469 K. 2017/13476 T. 23.10.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olup hükmün davacı/karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR : Davacı, 1640 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı binanın … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Harcın Eksik Yatırılması | Davanın Açılmamış Sayılması

Karar Düzeltme | Maddi Hata

        KARAR DÜZELTME    MADDİ HATA SONUCU SÜRENİN GEÇMESİ       Özet: Davacının yasal süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunmasına rağmen, maddi hata sonucu süre geçtiğinden bahisle karar düzeltme talebinin reddi isabetsiz olup, karar düzeltme isteminin süre yönünden reddine dair karar kaldırılmalıdır.     1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU ( MÜLGA … Devamını oku…Karar Düzeltme | Maddi Hata

Boşanma Davası | Tedbir Nafakası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/18233 K. 2014/13 T. 13.1.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Hakimin Eşlerin ve Çocukların Barınma Bakım ve Korunmasına İlişkin Geçici Önlemleri Kendiliğinden Almak Zorunda Olduğu – Kadın Yararına Uygun Bir Tedbir Nafakasına Hükmetmesi Gerektiği ) • EKONOMİK VE SOSYAL DURUM TESPİTİ ( Boşanma Davası – Tarafların Sosyal ve Ekonomik … Devamını oku…Boşanma Davası | Tedbir Nafakası

Eşler Arasındaki Mal Rejimi | Boşanma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2007/1212 K. 2007/1661 T. 12.2.2007 • EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ ( Sona Ermedikçe Değer Artış Payı İstenemeyeceği ) • DEĞER ARTIŞ PAYI ( Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sona Ermedikçe İstenemeyeceği ) • MAL REJİMİ ( Eşler Arasındaki – Sona Ermedikçe Değer Artış Payı İstenemeyeceği ) 4721/m. 227 ÖZET : … Devamını oku…Eşler Arasındaki Mal Rejimi | Boşanma

Boşanma | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/15740 K. 2006/165 T. 23.1.2006 • KADININ HASTALIĞI ( Evlilik Birliğinin Devam Ettiği – Kocanın Davalı-Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Bir Olayın Varlığının Kanıtlanamadığı/Kadın Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı ) • EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAM ETMESİ ( Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. Maddesi Şartları Oluşmadığı Halde Kadın Yararına … Devamını oku…Boşanma | Manevi Tazminat

Babalığın Tespiti | Evlilik Dışı Çocuk

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/20983 K. 2006/221 T. 23.1.2006 • BABALIĞIN TESPİTİ ( Mahkemenin Karar Vermekle Yetinmesi Gerekirken Çocuğun Davalı Baba Hanesine Tesciline de Karar Vermesinin Yasaya Aykırılığı – Evlilik Dışı Çocuğun Ananın Soyadını Taşıyacağı ) • EVLİLİK DIŞI ÇOCUK ( Babalığın Tespiti Davası – Mahkemenin Tespit Kararı Vermekle Yetinmesi Gerekirken Çocuğun Davalı … Devamını oku…Babalığın Tespiti | Evlilik Dışı Çocuk

Boşanma Davası | Yoksulluk Nafakası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18499 K. 2010/837 T. 19.1.2010 • YOKSULLUK NAFAKASI ( Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayan Kadının Tedbir Nafakasının Kaldırılması – Kendi İsteğiyle İşten Ayrıldığı Gözetilerek Koşulları Gerçekleşmediği Halde Yoksulluk Nafakasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu ) • BOŞANMA DAVASI ( Yoksulluk ve Tedbir Nafakası – Kadının Bir Kısım Ziynet ve Alacak … Devamını oku…Boşanma Davası | Yoksulluk Nafakası

Velayetin Kaldırılması Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/8918 K. 2010/114 T. 11.1.2010 • VELAYETİN KALDIRILMASI DAVASI ( Bulunmadığı Halde Velayet Hakkının Tamamen Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğuracak Şekilde Hüküm Tesis Edilemeyeceği – Çocuğun Korunması ve Menfaatine İlişkin Önlemlerin Alınması Gerektiği Hal ) • ÇOCUĞUN MENFAATİ VE GELİŞMESİNİN TEHLİKEYE DÜŞMESİ ( Hakimin Çocuğun Korunması İçin Uygun Önlemleri Alacağı … Devamını oku…Velayetin Kaldırılması Davası

Boşanma | Tedbir Nafakası | Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/18261 K. 2013/18593 T. 2.7.2013 • BOŞANMA ( Davacı Kadının Yarı Zamanlı Olarak Asgari Ücretin Altında Bir Aylık ile Çalıştığı Düzenli ve Yeterli Gelirinin Bulunmadığı Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceği Anlaşıldığından Uygun Miktarda Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği ) • TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası – Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları … Devamını oku…Boşanma | Tedbir Nafakası | Yoksulluk Nafakası