Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1348 K. 2013/2439 T. 21.02.2013 * ADİL YARGILANMA HAKKI (Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Adil Yargılanma Hakkının Gereği Olduğu – Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği ve Davalının Savunma Hakkını Kullanamadığı/Taraf Teşkili Sağlanacağı) * ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ (Davalıya Dava Dilekçesi Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmeden Sonuca Gidildiği/Davalının Savunma … Devamını oku…Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Zararın Tazmini | Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2011/5786 K. 2013/7670 T. 18.4.2013 • BANKACILIK İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI ( İhbar ve Şikayet Hakkı Kullılırken Makul Bir İnsanın Göstermesi Gereken Özenin Gösterileceği – İmtiyaz Suretiyle Faaliyet Gösteren Bankanın Daha da Özenli Davranması Gereği ) • BANKANIN ÖZENSİZ HAREKETİ ( Bankanın Kusurlu Olarak Savcılığa Yanlış Bildirimde Bulunduğu/Şirket … Devamını oku…Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Zararın Tazmini | Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Boşanma Davası | Hukuki Dinlenilme Hakkı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/24610 K. 2013/11285 T. 24.4.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Dava Dilekçesinde Evi Terkettiği Belirtilen Davalıya Davacı İle Birlikte Yaşadığı Adreste Tebligat Yapılamayacağı – Hukuki Dinlenilme Hakkına Aykırı Olduğu ) • USULSÜZ TEBLİGAT ( Boşanma Davası – Dava Dilekçesinde Evi Terkettiği Belirtilen Davalıya Davacı İle Birlikte Yaşadığı Adreste Tebligat Yapılamayacağı … Devamını oku…Boşanma Davası | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Teminat Senedinin İptali Talebi

  T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13619 K. 2013/1005 T. 21.1.2013 • TEMİNAT SENEDİNİN İPTALİ TALEBİ ( Bölge Bayilik Sözleşmesi ve Ek Protokol Uyarınca Alacağın Tahsili Talebi İle – Davacının Bu İddiasının Karar Yerinde Tartışılmamış Olduğundan Bu Yön Üzerinde Durulup Tartışılarak Delillerin Hep Birlikte Değerlendirileceği ) • BÖLGE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ UYARINCA ALACAĞIN TAHSİLİ VE … Devamını oku…Teminat Senedinin İptali Talebi

Savunma Hakkının Kısıtlanması | Usulsüz Tebligat

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/12227 K. 2011/18406 T. 22.11.2011 • USULSÜZ TEBLİGAT ( Davalının Yokluğunda Yapılan Yargılama Sonunda Sorumluluğuna Hükmedilmek Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Doğru Olmadığı – Taraflar Dinlenmeden İddia ve Savunmalarını Beyan Etmeleri İçin Davet Edilmeden Karar Verilemeyeceği ) • SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Davalının Yokluğunda Yapılan Yargılama Sonunda Sorumluluğuna Hükmedilmek Suretiyle … Devamını oku…Savunma Hakkının Kısıtlanması | Usulsüz Tebligat

Sanığın Yokluğunda Verilen Karar

  T.C. YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2009/10268 K. 2012/584 T. 8.2.2012 • SANIĞIN YOKLUĞUNDA VERİLEN KARAR ( Sanık Kendisini Vekil İle Temsil Ettirdiğinden Kararın Vekile Tebliğ Edileceği ) • NİTELİKLİ YAĞMA ( Sanıkların Eyleminin Aynı Zamanda Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturacağı ) • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Nitelikli Yağma Suçu İşleyen Sanıkların … Devamını oku…Sanığın Yokluğunda Verilen Karar