Alacaklının İki Ayrı Takip Başlatması

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5221 K. 2015/5534 T. 9.3.2015 • İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlam Bir Bütün Olmasına Rağmen Yasal ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Alacaklının 2 Ayrı Takip Başlatmak Suretiyle Yasalarda Belirtilen Dürüstlük Kuralına Uymadığı – Borçlunun Zarara Uğramasına Neden Olduğu/Şikayetin Kabulü Gerektiği ) • DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( İcra Emrinin … Devamını oku…Alacaklının İki Ayrı Takip Başlatması

Hak Arama Özgürlüğü Ve Şikayet Hakkı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/4-8 K. 2013/1458 T. 9.10.2013 • HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRILDIĞINDAN BAHİSLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tapu Memurunun Görevini Yapmadığı ve Huzursuzluk Çıkardığı Şikayeti – Hak Arama Özgürlüğü ile Şikayet Hakkı Arasındaki Dengenin Korunacağı ) • TAPU MEMURUNUN İŞLERİ GECİKTİRDİĞİ VE HUZURSUZ BİR ORTAMA NEDEN OLDUĞU YÖNÜNDE ŞİKAYET ( … Devamını oku…Hak Arama Özgürlüğü Ve Şikayet Hakkı

Hak Arama Özgürlüğü

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7643 K. 2014/4356 T. 13.3.2014 • HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Bizzat Maruz Kaldığı Olayı Şikayet Konusu Yaptığı/Tanığın Olayların Bir Kısmını Doğruladığı – Şikayet Hakkının Kullanılması Bakımında Yeterli Emarenin Bulunduğu/Hukuka Uygunluk Nedeni Gerçekleştiğinden Davanın Reddedileceği ) • ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI ( Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat … Devamını oku…Hak Arama Özgürlüğü

Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1348 K. 2013/2439 T. 21.02.2013 * ADİL YARGILANMA HAKKI (Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Adil Yargılanma Hakkının Gereği Olduğu – Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği ve Davalının Savunma Hakkını Kullanamadığı/Taraf Teşkili Sağlanacağı) * ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ (Davalıya Dava Dilekçesi Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmeden Sonuca Gidildiği/Davalının Savunma … Devamını oku…Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Hukuki Dinlenilme Hakkı

  T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2012/6195 K. 2012/6168 T. 25.6.2012 • HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE AÇILAN DAVA ( 6100 S.K. Md. 120 Hükmünün Uygulanamayacağı ) • YOKLUKTA VERİLEN KESİN SÜRE ( Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadan Davetiye Çıkarılmadan Tefhimi Mümkün İse Tefhim Gerçekleşmeden Yapılan İşlemlerin Taraflar Bakımından Sonuç Doğurmayacağı ) • GİDER … Devamını oku…Hukuki Dinlenilme Hakkı

Adil Yargılanma Hakkı | Av.Bedriye İclal Poyraz

                                 ADİL YARGILANMA HAKKI              Adil yargılanma hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde açık bir ifade ile düzenlenmiştir. Herkesin bu hakka sahip olduğu belirtilmiştir, temel insan hakları arasındadır ve hak arama özgürlüğü ile yakından ilişkilidir. Adil yargılanma hakkı ile aslında hukuk kuralları çerçevesinde sağlıklı bir yargı süreciyle yargılanma hedeflenmiştir. … Devamını oku…Adil Yargılanma Hakkı | Av.Bedriye İclal Poyraz

İşe İade | Mecburi Dava Arkadaşlığı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4205 K. 2011/7310 T. 13.12.2011 • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( İşe İade Davalarına Özgü Olarak Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Söz Konusu Olduğu Davalarda Davalı Taraf Yönünden Bir Çeşit Şekli Bakımdan Mecburi Dava Arkadaşlığı Olduğu ) • İŞE İADE DAVASI ( Yalnızca Asıl İşveren veya Alt İşveren Aleyhine … Devamını oku…İşe İade | Mecburi Dava Arkadaşlığı