Ticari İş | Ticari Faiz | Alacak Davası | Limited Şirket

T.C. YARGITAY Altıncı Hukuk Dairesi E.2013/13947 K.2013/15913 T.26.11.2013   ALACAK DAVASI TİCARİ İŞ TİCARİ FAİZ   Özet: Dershaneler bir ticari işletme olduğundan, davalı kiracı Limited Şirket yönünden ticari iş niteliğinde sayılan kira­lama işlemi, davacılar yönünden de ticari iş sayılır. Ödenmeyen kira paralarına ticari faiz uygulanması gerekirken, yasal faiz uygulanması isabetsizdir.     Mahalli mahkemesinden verilmiş … Devamını oku…Ticari İş | Ticari Faiz | Alacak Davası | Limited Şirket

Kıdem Tazminatına Hak Kazanma

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2013/17702 K. 2014/45 T. 10.01.2014 * KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA (Sigortalılık Süresini ve Pirim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayan İşçi Yaş Koşulu Sebebiyle Emeklilik Hakkını Kazanamamış Olsa da İşyerinden Ayrılıp Başka Bir İşte Çalışabileceği – Ödenen Kıdem Tazminatının Geri İstenemeyeceği/Başka Bir İşte Çalışmanın Hakkın Kötüye Kullanılması Şeklinde Yorumlanamayacağı) * BAŞKA … Devamını oku…Kıdem Tazminatına Hak Kazanma

Boşanma Davası | Maddi Ve Manevi Tazminata Faiz

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/19085 K. 2011/18620 T. 16.11.2011 • BOŞANMAYA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Hükmünün Kesinleşmesiyle Muaccel Hale Geleceği – Takdir Edilen Maddi ve Manevi Tazminata Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihten İtibaren Yasal Faize Hükmedilmesi Gereği ) • BOŞANMA NEDENİYLE HÜKMEDİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HANGİ TARİHTEN FAİZ YÜRÜTÜLECEĞİ … Devamını oku…Boşanma Davası | Maddi Ve Manevi Tazminata Faiz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

ZEYTİNLİ – TÜRKİYE DAVASI 42952/04 STRAZBURG 26 OCAK 2010 İKİNCİ DAİRE USULİ İŞLEMLER KARAR Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan davanın (no. 42952/04) nedeni T.C. vatandaşı M. Zeytinli’nin (“başvuran”), 24 Eylül 2004 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi’nin (“AİHS”) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur. OLAYLAR I. DAVA KOŞULLARI Başvuran … Devamını oku…Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Anonim Şirket Ortakları

  T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2009/1110 K. 2010/12382 T. 2.12.2010 • GEÇERLİ ŞEKİLDE ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN KURULMADIĞININ TESPİTİ ( Verilen Paranın Tahsili İstemi – TTK’nun 329 ve 405. Md.Uyarınca Anonim Şirket Ortakları Kural Olarak Şirkete Yatırdıkları Sermayeyi Geri İsteyemeyecekleri ) • ŞİRKET ORTAKLIĞI ( Gerçekten Kazanılıp Kazanılmadığı Şayet Davacıdan Nominal Değer Üzerinden Bir Bedel … Devamını oku…Anonim Şirket Ortakları

Eğitim Öğretim Giderinden Kaynaklanan Alacak

  T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5661 K. 2013/7828 T. 7.5.2013 • EĞİTİM/ÖĞRETİM GİDERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Yükümlünün Borcun Tamamı Kefillerin Kefil Oldukları Döneme İlişkin Borcun Tahsiline Kadar İşleyecek Faiziyle Beraber Kefalet Limitleriyle Sınırlı Olmak Üzere Yükümlü İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmaları Gerektiği ) • KARA HARP OKULU ÖĞRENCİSİNİN OKULDAN AYRILMASI NEDENİYLE … Devamını oku…Eğitim Öğretim Giderinden Kaynaklanan Alacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

DOMANİÇ – TÜRKİYE DAVASI 14738/06 Strazburg 13 ARALIK 2011 İKİNCİ DAİRE KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ İşbu karar Sözleşme’nin 44 / 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup şekli bazı düzeltmelere tabi tutulabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan ve (14738/06) numaralı başvurunun nedeni T.C. vatandaşı Yüksel Domaniç’in (başvuran) 21 Mart 2006 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Avrupa … Devamını oku…Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Yersiz Ödenen Aylıkların İadesi

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/22902 K. 2013/869 T. 22.1.2013 • YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN İADESİ ( 5754 S.K. İle 2022 S.K.’ya Eklenen Geçici Md. 1’de Yer Alan Hüküm Gereği İlgililer Hakkında Herhangi Bir İdari ve İcrai Takibat Yapılamayacağının Belirlendiği – Dava Konusu Bedelin Bu Kapsamda Kalıp Kalmadığının Tespit Ettirileceği ) • GERİ ALINMAYACAK … Devamını oku…Yersiz Ödenen Aylıkların İadesi

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi

  T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2011/10718 K. 2012/12169 T. 7.11.2012 • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Müşterek Çocuğun Araçta Yolcu Olarak Bulunduğu – Davalı Sigorta Şirketinin Olayda İşleten veya Sürücü Tam Kusurlu Olsalar Bile Sorumlu Olacağı ) • MÜŞTEREK ÇOCUĞUN ÖLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Müşterek Çocuğun Araçta Yolcu Olarak Bulunduğu/Davacıların Ölenin … Devamını oku…Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi

Eksik Ödenen Yaşlılık Aylığının Tahsili

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2012/23052 K. 2012/23466 T. 27.11.2012 • EKSİK ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞININ TAHSİLİ (Davalı Vakıftan Yaşlılık Aylığı Alanların Her Birinin Ayrı Ayrı Açtığı Davada Her Davanın Kendine Özgü Koşullar İçerdiği Gözetilerek Bireyselleştirmenin Zorunluluğu Nazara Alınmadan Tek Dava Dosyası Üzerinden Duruşma Yapılmasının Yanlış Olduğu • YAŞLILIK AYLIĞININ TESPİTİ (Dava Dosyasına İlişkin Olarak … Devamını oku…Eksik Ödenen Yaşlılık Aylığının Tahsili