Mal Paylaşımı | Mal Rejimi | Kişisel Mal

            T.C. YARGITAY Sekizinci Hukuk Dairesi E.2014/11388 K.2014/13576 T.26.06.2014 KATILMA ALACAĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA KİŞİSEL MAL ÖLÜM NEDENİYLE ÖDENEN SİGORTA BEDELİ Özet: Taraflar 23.12.2002 tarihinde evlenmiş, evlilik birliği murisin 19.09.2010 tarihinde ölümü ile son bulmuştur. Sözleşmeyle başka bir mal rejimi seçilmediğinden eşler arasında evlenme tarihinden murisin öldüğü tarihe kadar, yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. … Devamını oku…Mal Paylaşımı | Mal Rejimi | Kişisel Mal

Katılma Alacağı Davası | Mal Paylaşımı

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2013/15038 K. 2014/14699 T. 10.7.2014 • KATILMA ALACAĞI DAVASI ( Zamanaşımı Bakımından Taraflar Arasındaki Boşanmaya Dair İlamın Kesinleştiği Tarih Dikkate Alınarak Tarafların Bildirdikleri Deliller Toplanıp Sonucuna Göre Bir Karar Vermek Gerektiği ) • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ ( Bakımından 6098 S. TBK’nun 146. Md. Hükmünde Yer Alan On Yıllık … Devamını oku…Katılma Alacağı Davası | Mal Paylaşımı

Katılma Alacağı | Kişisel Mal | Edinilmiş Mal

               T.C.       YARGITAY Sekizinci Hukuk Dairesi E.2013/3753 K.2013/6531 T.06.05.2013 KATILMA ALACAĞI KİŞİSEL MAL EDİNİLMİŞ MAL Özet: Taraflar 06.10.2000 tarihinde evlenmiş, 17.04.2008 tarihinde açılan boşanma davasının 13.09.2010 tarihinde kesinleşmesiyle evlilik birliği son bulmuştur. Eşler arasında 01.01.2002 tarihîne kadar mal ayrılığı, başka bir mal rejimi seçildiği ileri sürülmediğinden, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilmiş mallara katılma … Devamını oku…Katılma Alacağı | Kişisel Mal | Edinilmiş Mal

Ziynet Alacağı | Kişisel Eşya Niteliği

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/12581 K. 2013/26114 T. 12.11.2013 • ZİYNET ALACAĞI İSTEMİ ( Evin İhtiyacı İçin Bozdurulan Ziynet Eşyalarının Rıza İle ve İade Şartı Olmaksızın Verildiğini Davalı Koca İspatlamak Zorunda Olup Somut Olayda Davacının Ziynet ve Takıları İade Şartı Olmaksızın Verdiğini Davalı Koca İspat Edemediğinden Ziynetlere Yönelik İade Koşullarının Oluştuğu ) • … Devamını oku…Ziynet Alacağı | Kişisel Eşya Niteliği

Boşanma Davasından Bağımsız Açılan Tazminat İstekleri

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/17509 K. 2013/21002 T. 16.9.2013 • BOŞANMA DAVASINDAN BAĞIMSIZ AÇILAN TAZMİNAT İSTEKLERİ ( Nispi Harca Tabi Olduğu – Nispi Harca Tabi Davalarda Karar ve İlam Harcının Dörtte Biri Dava Açılmadan Ödendiği/Peşin Nispi Harç Tamamlatılmadan İşin Esasının İncelenemeyeceği ) • EV EŞYALARI ( Davacı Kadının Kişisel Malı Olduğunu Kanıtlayamadığı – … Devamını oku…Boşanma Davasından Bağımsız Açılan Tazminat İstekleri

Katkı Payı Alacağı Davası

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2010/2285 K. 2010/4122 T. 20.9.2010 • TAŞINMAZIN YARI HİSSESİNİN ADINA TESCİLİ ( Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Edinilmiş Mallarla İlgili Katkı Payı Alacağı Davaları 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu ) • KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Taşınmazın Yarı Hissesinin Adına Tescili – Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde … Devamını oku…Katkı Payı Alacağı Davası