Mal Paylaşımı | Mal Rejimi | Kişisel Mal

            T.C. YARGITAY Sekizinci Hukuk Dairesi E.2014/11388 K.2014/13576 T.26.06.2014 KATILMA ALACAĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA KİŞİSEL MAL ÖLÜM NEDENİYLE ÖDENEN SİGORTA BEDELİ Özet: Taraflar 23.12.2002 tarihinde evlenmiş, evlilik birliği murisin 19.09.2010 tarihinde ölümü ile son bulmuştur. Sözleşmeyle başka bir mal rejimi seçilmediğinden eşler arasında evlenme tarihinden murisin öldüğü tarihe kadar, yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. … Devamını oku…Mal Paylaşımı | Mal Rejimi | Kişisel Mal

Müteselsil Kefil | Kefilin Sorumluluğu

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2010/22307 K. 2011/637 T. 24.1.2011 • MÜTESELSİL KEFİL ( B.K’nun 488. Md. Uyarınca Birlikte Kefalette Kefillerden Her Biri Kendi Hisseleri Miktarınca Adi Kefil Gibi Diğerlerinin Hisseleri Hakkında da Kefile Kefil Sıfatıyla Sorumlu Olacağı ) • KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kefalet Asıl Borçlu ve Kefiller Arasında Müteselsil İse Kefillerden Her … Devamını oku…Müteselsil Kefil | Kefilin Sorumluluğu