Mal Paylaşımı | Mal Rejimi | Kişisel Mal

            T.C. YARGITAY Sekizinci Hukuk Dairesi E.2014/11388 K.2014/13576 T.26.06.2014 KATILMA ALACAĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA KİŞİSEL MAL ÖLÜM NEDENİYLE ÖDENEN SİGORTA BEDELİ Özet: Taraflar 23.12.2002 tarihinde evlenmiş, evlilik birliği murisin 19.09.2010 tarihinde ölümü ile son bulmuştur. Sözleşmeyle başka bir mal rejimi seçilmediğinden eşler arasında evlenme tarihinden murisin öldüğü tarihe kadar, yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. … Devamını oku…Mal Paylaşımı | Mal Rejimi | Kişisel Mal

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/11588 K. 2014/15127 T. 2.10.2014 • İŞLETME HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Rücuen Alacak İstemi – Sözleşmenin Anılan Maddesindeki İhbar Yükümlülüğünün Yerine Getirildiği İddia ve İspat Olunmadığı Gibi Mahkemece Bu Yükümlülüğe Uyulmamasının Sonuçlarının Değerlendirilmemesinin Doğru Olmadığı ) • RÜCUEN ALACAK İSTEMİ ( İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi – Davacı Tarafından Yapılan … Devamını oku…İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi

Boşanma | Mal Paylaşımı Davası | Aile Hukuku

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/16376 K. 2004/247 T. 14.1.2004 • ISLAH EDİLEN DAVA ( Islah Edilmiş Şekliyle Islahtan Önceki Davanın Devamı Niteliğinde Olduğu – Evliliğin Boşanma Sebebiyle Sona Ermesinden Doğan Dava Hakları/Zamanaşımı ) • ZAMANAŞIMI ( Evliliğin Boşanma Sebebiyle Sona Ermesinden Doğan Dava Hakları – Islah Edilen Dava/Islah Edilmiş Şekliyle Islahtan Önceki Davanın … Devamını oku…Boşanma | Mal Paylaşımı Davası | Aile Hukuku

Vekaletsiz İşgörme

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/19309 K. 2011/17701 T. 15.11.2011 • VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( İş Sahibinin Menfaati Gereği Yapılmış Bulunan Bir İşte İşi Yapan Zorunlu Giderleri İsteyebileceği – Davacının Haczi Kaldırmak İçin Borcu Ödediği Sabit Olup Bu Borcun da Davalıya Ait Bulunduğu/Davanın Kabulü Gerektiği ) • ZORUNLU GİDERLER ( Davacının Haczi Kaldırmak İçin … Devamını oku…Vekaletsiz İşgörme

Aile Konutu | İpoteğin Kaldırılması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/5795 K. 2009/15327 T. 9.9.2009 • İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Aile Konutu Olduğu İddia Edilen Taşınmazın Kayıt Maliki Olan Davacının Eşinin de Davaya Dahil Edilmesi ve Taraf Teşkilinden Sonra Tarafların Gösterdiği Delillerin Toplanıp Değerlendirilmesi Gerektiği ) • AİLE KONUTU OLDUĞU İDDİA EDİLEN TAŞINMAZ ( Kayıt Maliki Olan Davacının Eşinin … Devamını oku…Aile Konutu | İpoteğin Kaldırılması

İntifa Hakkı |Oturma Hakkı | Av.Bedriye İclal Poyraz

İNTİFA  HAKKI – OTURMA HAKKI             İntifa hakkı ve oturma hakkı başkalarına devredilmesi mümkün bulunmayan, mirasçılara geçmeyen yani lehine kuruldukları kişiye ayrılmaz biçimde bağlı bulunan haklardır. Böyle olmasına rağmen intifa hakkı ve oturma hakkı birbirlerinden farklı haklardır. Oturma hakkı sadece oturmaya elverişli olan bir taşınmazda kurulabilmektedir. İntifa hakkı ise taşınmaz, taşınır mal, malvarlığı ya da … Devamını oku…İntifa Hakkı |Oturma Hakkı | Av.Bedriye İclal Poyraz

Gayrimenkul – Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

GAYRİMENKUL – TAŞINMAZ   SATIŞ  VAADİ  SÖZLEŞMESİ Gayrimenkul, arz üstünde sabit bulunan arsa,  bahçe, tarla, apartman vs. gibi niteliğini, değerini kaybetmeksizin bir yerden başka bir yere götürülmesi, nakledilmesi mümkün olmayan mal, diğer adıyla taşınmazdır. Gayrimenkul mülkiyeti de bu mallar üstünde söz konusudur. Gayrimenkul (taşınmaz)mülkiyetinin konusu kanunda sayılmaktadır: Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, tapu kütüğünde ayrı … Devamını oku…Gayrimenkul – Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi