Elatmanın Önlenmesi | Yıkım | Hukuki Danışma

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5525 K. 2015/4991 T. 8.4.2015 • ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Çatının Hem Davalı Hem Davacının Birlikte Yaşadığı Binanın Korunması ve Isınması Bakımından Zaruret Arz Ettiği – İmar Mevzuatı Kapsamında Davacı Tarafın İkinci Kat Yapmasının Mümkün Olmadığı Gerekçesi İle Çatının Yıkılması ve 2. Kat Yapmasına İzin Verilmesi İsteği Hakkındaki … Devamını oku…Elatmanın Önlenmesi | Yıkım | Hukuki Danışma

Yönetici Atanması Talebi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2004/13432 K. 2004/14122 T. 21.12.2004 • KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULANAMAMASI ( Yapıların Tek Parsel Üzerinde Bulunmaması – Görevli Mahkemenin Genel Hükümlere Göre Tesbiti Gereği ) • YÖNETİCİ ATANMASI TALEBİ ( Birden Çok Parsel Üzerinde Kurulu Bulunan Yapılardan Oluşan Sitenin Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Tabi Olmaması – Görevli Mahkemenin Genel … Devamını oku…Yönetici Atanması Talebi

Aidat Alacağı | Kat Mülkiyeti Kanunu

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2000/2559 K. 2000/3426 T. 27.3.2000 • İTİRAZI İPTALİ ( Davalının Site Yönetimine Olan Borcunu Ödememesi Nedeniyle Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz ) • KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Tek Parsel Üzerinde Bulunan Yapılarda Meydana Gelen Uyuşmazlıklarda Uygulanması ) • AİDAT ALACAĞI ( Tek Parsel Üzerinde Bulunan Yapılarda Meydana Gelen Uyuşmazlıklarda … Devamını oku…Aidat Alacağı | Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu | Ortak Giderlerin Ödenmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2004/13170 K. 2004/12971 T. 25.11.2004 • İTİRAZIN İPTALİ ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ortak Gider Katılım Payını Ödememesi Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine İtirazı Nedeniyle ) • ORTAK GİDERLERİN ÖDENMESİ TALEBİ ( Birden Çok Parsel Üzerinde Kurulu Bulunan ve Bu Nedenle de Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Olmayan Sitede Ortak Giderin Talebi-Genel … Devamını oku…Kat Mülkiyeti Kanunu | Ortak Giderlerin Ödenmesi