Alacaklının İki Ayrı Takip Başlatması

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5221 K. 2015/5534 T. 9.3.2015 • İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlam Bir Bütün Olmasına Rağmen Yasal ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Alacaklının 2 Ayrı Takip Başlatmak Suretiyle Yasalarda Belirtilen Dürüstlük Kuralına Uymadığı – Borçlunun Zarara Uğramasına Neden Olduğu/Şikayetin Kabulü Gerektiği ) • DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( İcra Emrinin … Devamını oku…Alacaklının İki Ayrı Takip Başlatması

Aidat Borçlarından Doğan Alacağın Faiziyle Tahsili

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/6050 K. 2013/6908 T. 7.11.2013 • AİDAT BORÇLARINDAN DOĞAN ALACAĞIN FAİZİYLE TAHSİLİ ( Asıl Alacak Olarak Dava Konusu Edilen ve Hükmedilen İşlemiş Temerrüt Faizinin Oranı ve Miktarı Bakımından Gerektiğinde Bilirkişiden Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • TEMERRÜT FAİZİ ( Bozma İlamına … Devamını oku…Aidat Borçlarından Doğan Alacağın Faiziyle Tahsili

İtirazın İptali Davası | Faturalar

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2012/25737 K. 2013/1823 T. 29.1.2013 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Davaya Konu Faturalar Nedeni İle Takip Tarihi Öncesinde Davalıyı Temerrüde Düşürdüğüne Dair Delil Bulunmadığından Takip Tarihindeki İşlemiş Faiz Alacağı Noktasında Reddedileceği ) • FATURALAR NEDENİ İLE TAKİP TARİHİ ÖNCESİNDE DAVALININ TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLDÜĞÜNE DAİR DELİL BULUNMADIĞI ( Takip Talebindeki … Devamını oku…İtirazın İptali Davası | Faturalar