Geçerli Vasiyetname | Vasiyetnamenin İptali

  GEÇERLİ VASİYETNAME    TENKİSE TABİ TASARRUFLAR   ÖZET: Geçerli de olsa vasiyetname ile yapılan ölüme bağlı tasarrufun tenkise tabi olup olmayacağı, somut olayda tenkis olaylarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılarak hüküm kurulmalıdır.* Y.3.HD E.2011/14754 K.2011/20454 T.13.12.2011      Dava dilekçesinde vasiyetnamenin iptali istenilmiştir. Islah dilekçesi ile de, aksi halde, ölüme bağlı bir tasarruf, saklı payı zedelendiğinden tenkis hükümlerinin … Devamını oku…Geçerli Vasiyetname | Vasiyetnamenin İptali

İnsan Hakları Hukuku

İNSAN HAKLARI HUKUKU             İnsan hakları tüm insanlarım ayrım olmaksızın sahibi olduğu temel hak ve hürriyetler olmakla birlikte asgari standartların güvencesini sağlamaktadır. İnsan hakları hukukunun  bireyi güçlendirerek insan onuruna olan saygıyı da güvenci altına aldığını söyleyebiliriz. İnsan hakları hukuku yoluyla kendisine oranla daha güçlü bir iktidara sahip devlet karşısında bireyin güçlenmesi söz konusudur. Keza devlet … Devamını oku…İnsan Hakları Hukuku

Kat Mülkiyetine İlişkin Davalar | Yönetimin Dava Ehliyeti

  YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ           KAT MÜLKİYETİNE İLİŞKİN DAVALAR YÖNETİMİN DAVA EHLİYETİ    ÖZET: Kat mülkiyetine ilişkin işlerin yürütülmesi için üçüncü kişiler yapılan sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda, tüzel kişiliği olmasa da yönetim kurulunun ya da yöneticinin aktif veya pasif dava ehliyeti yönünden kat maliklerini temsil edebileceği kabul edilmelidir. Y.3.HD E.2010/8387 K.2010/9124 T.24.05.2010       Davada, davacı eski yönetici, … Devamını oku…Kat Mülkiyetine İlişkin Davalar | Yönetimin Dava Ehliyeti

Kat Maliklerinin Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğü

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 1998/12211 K. 1998/13520 T. 1.12.1998 • İŞLETME PROJESİ HAZIRLANIP TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ortak Giderlerden Sorumluluğunu Engellememesi ) • KAT MALİKİNİN ORTAK GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşletme Projesi Hazırlanmamış Olmasının Bu Sorumluluğa Mani Olmaması ) • BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN ORTAK GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşletme Projesi … Devamını oku…Kat Maliklerinin Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğü

Yapının Ruhsat Ve Projesine Aykırı Olduğu | İptal Davası | Danıştay Kararı

T.C. DANIŞTAY 14. DAİRE E. 2013/4688 K. 2014/8454 T. 16.10.2014 • YAPININ RUHSAT VE PROJESİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Savunma Özetinin Kararda Yer Almaması – Mahkemece Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinin Süresinde Verilmediği Belirtilerek Kararda Savunmanın Özetine Yer Verilmediği/Davalı Savunması Özetinin Kararda Yer Almamasının Hukuka Aykırı Olduğu … Devamını oku…Yapının Ruhsat Ve Projesine Aykırı Olduğu | İptal Davası | Danıştay Kararı