Alacaklının İki Ayrı Takip Başlatması

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5221 K. 2015/5534 T. 9.3.2015 • İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlam Bir Bütün Olmasına Rağmen Yasal ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Alacaklının 2 Ayrı Takip Başlatmak Suretiyle Yasalarda Belirtilen Dürüstlük Kuralına Uymadığı – Borçlunun Zarara Uğramasına Neden Olduğu/Şikayetin Kabulü Gerektiği ) • DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( İcra Emrinin … Devamını oku…Alacaklının İki Ayrı Takip Başlatması

İcra Emrinin İptali

  T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2012/10571 K. 2012/11223 T. 26.11.2012 • LİMİT İPOTEĞİNE DAYALI TAKİP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle/Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Cari Hesap Kısa Orta Uzun Vadeli Kredinin Kullandırıldığının Göstermediği – Gösterilmezse Banka ve Kredi Kuruluşları Dışında Tüzel Kişilerin 2004 S.K. Md. 150/ı’dan Faydalanamayacağı ) • İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE … Devamını oku…İcra Emrinin İptali

İlam Niteliğindeki Belgeler

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2012/12007 K. 2012/30549 T. 30.10.2012 • RESEN TANZİM EDİLMİŞ NOTER SENEDİ ( Yabancı Bir Ülkede O Ülkenin Noteri Tarafından Kendiliğinden Düzenlenmiş Olan Noter Senedinin Düzenlendiği Ülkenin Resmi Makamınca Verilen Onay Şerhini Taşıyorsa Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermesi Kaydıyla Türkiyede Doğrudan İcra Edilebileceği – Anılan Belge Yabancı Devletin … Devamını oku…İlam Niteliğindeki Belgeler