Ticaret Şirketi

T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2013/947 K.2013/17801 T.08.10.2013   ADLİ YARDIM TALEBİ TEMYİZ HARCI VE POSTA GİDERİ DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI TİCARET ŞİRKETİ   Özet:Davanın açılmamış sayılması yönündeki mahkeme hükmüne ilişkin temyiz istemleri bakımından peşin olarak yatırılması gereken harç ve sair giderlerin çok cüz’i olduğu gerçeği karşısında, bir ticaret şirketinin bu giderleri dahi karşılayamayacak durumda olmasının … Devamını oku…Ticaret Şirketi

Ticari Şirketler | Ticari Dava

T.C.        YARGITAY Onbeşinci Hukuk Dairesi Esas 2014/3693 Karar 2014/4334 Tarih 23.06.2014 ESER SÖZLEŞMESİNE DAYANAN İTİRAZIN İPTALİ TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ TİCARİ NİTELİKTE ORTAKLIK TİCARİ ŞİRKETLER YAPI KOOPERATİFLERİ Özet: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, kanun gereği ticari dava sayılan davalar haricinde, ticari davayı ticari iş esasına göre değil, ticari işletme esasına göre belirlemiştir. 1163 sayılı Kooperatifler … Devamını oku…Ticari Şirketler | Ticari Dava

Şirketin Alacaklıları Zarara Uğratmak Kasdıyla Borçlarını Ödememe Suçu

  T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1369 K. 2013/4099 T. 22.4.2013 • ŞİRKETİN ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA BORÇLARINI ÖDEMEME SUÇU ( Şirket Yetkilisi Olan Sanıkların Takibin Kesinleştiği Tarihi İtibariyle Borcu Ödeme Gücü Olup Olmadığının Araştırılacağı – Ticari Defterlerin İnceleneceği ) • TAKİBİN KESİNLEŞTİĞİ SIRADA ŞİRKETİN BORCU ÖDEYEBİLECEK GÜÇTE OLMASI ( Şirket Alacaklılarını Zarar Uğratma … Devamını oku…Şirketin Alacaklıları Zarara Uğratmak Kasdıyla Borçlarını Ödememe Suçu