Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Harcın Eksik Yatırılması | Davanın Açılmamış Sayılması

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2016/14469 K. 2017/13476 T. 23.10.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olup hükmün davacı/karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR : Davacı, 1640 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı binanın … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Harcın Eksik Yatırılması | Davanın Açılmamış Sayılması

Boşanma Davası

               T.C.       YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi E.2013/730 K.2013/13537 T.13.05.2013 BOŞANMA DAVASI ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YOKSULLUK NAFAKASI VAKIALARIN SOMUTLAŞTIRILMASI Özet: Önceki boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra üç yıllık sürede, ortak hayat kurulamadığından boşanma davasının kabulü ve davalı-davacı (kadın) ’ın asgari yaşam gereksinimlerini karşılamaya yeterli, düzenli ve sürekli gelirinin bulunması sebebiyle yoksulluk nafakasının reddi … Devamını oku…Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/19833 K. 2014/1005 T. 21.1.2014 • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA İSTEMİ ( Davacı Davalının Adresini Göstermiş Olması ve Bu Nedenle Dava Dilekçesinde Bulunması Zorunlu Unsurun Dilekçede Belirtilmiş Olduğu Göz Önüne Alınarak Davalının Tebligata Yarar Açık Adresinin Mahkemece Araştırılacağı ) • ADRES ARAŞTIRMASI ( Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma İstemi – … Devamını oku…Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Adli Yardım Talebi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/6329 K. 2013/18523 T. 1.7.2013 • ADLİ YARDIM TALEBİ ( Davacı Vekili Tarafından Harç ve Masrafların Süresinde Yatırıldığı Anlaşıldığından Davanın Esası Hakkında Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği ) • HARÇ VE MASRAFLARIN YATIRILMASI ( Adli Yardım Talebi – Tatili Takip Eden İlk İş Gününde Davacı Vekili Tarafından Harç ve Masrafların … Devamını oku…Adli Yardım Talebi

Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17960 K. 2013/1162 T. 29.1.2013 • TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Gider Avansı Dava Şartı – Mahkemece Belirtilen Giderlerin Gider Avansı mı Yoksa Delil İkame Avansı mı Olup Olmadığı Üzerinde Durulacağı/Delil İkame Avansının Dava Şartı Olmadığı ) • DAVA ŞARTI ( Gider Avansının Dava Şartı Olmasına Rağmen Delil … Devamını oku…Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi

Hukuki Dinlenilme Hakkı

  T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2012/6195 K. 2012/6168 T. 25.6.2012 • HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE AÇILAN DAVA ( 6100 S.K. Md. 120 Hükmünün Uygulanamayacağı ) • YOKLUKTA VERİLEN KESİN SÜRE ( Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadan Davetiye Çıkarılmadan Tefhimi Mümkün İse Tefhim Gerçekleşmeden Yapılan İşlemlerin Taraflar Bakımından Sonuç Doğurmayacağı ) • GİDER … Devamını oku…Hukuki Dinlenilme Hakkı

Gider Avansı

    T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/8680 K. 2012/12765 T. 21.5.2012 • GİDER AVANSI ( Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Md.4’te Düzenlenen Diğer İş ve İşlemler İçin Alınacak 50 TL’nin Dava Açılırken Alınması Gerektiği – Dava 6100 S.K. Yürürlüğe Girmeden Önce Açıldığından Bu Miktarın Ödenmesinin Davacıdan İstenemeyeceği) • DİĞER İŞ VE İŞLEMLER … Devamını oku…Gider Avansı

İşe İade Davası | Kesin Süre

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4732 K. 2012/15 T. 16.1.2012 • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Davalı Vekiline “Fesih Sebebinin İspatı Yönünden Tüm Delillerini Bildirmesi İçin” Kesin Süre Verildiği – Bu Şekilde Kesin Süre Verilmesi 1086 S. H.U.M.K.’nun 163. Md. Hükmüne ve Açıklanan İlkelere Aykırı Olduğu ) • KESİN SÜRE ( Feshin … Devamını oku…İşe İade Davası | Kesin Süre

Usulsüz Tebligat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/15046 K. 2011/16097 T. 17.10.2011 • USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebliğ Mazabatasında Tebliğ Memurunun Adının Belirtilmesi Gereği – Belirtilmediğinde Tebligatın Geçersiz Sayılacağı ) • TEBLİGATI ÇIKARAN MEMURUN ADI VE SOYADININ TEBLİĞ MAZBATASINDA BELİRTİLMEMESİ ( Tebligatın Geçersiz Sayılacağı ) • TANIK DİNLENMESİ USULÜ ( Tanık Dinleme Giderlerinin Miktarının Ara Kararda Açıkça … Devamını oku…Usulsüz Tebligat

Tanıkların İstinabe (Talimat) Yoluyla Dinlenilmesi | Kesin Süre

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/18624 K. 2011/19304 T. 22.11.2011 • TANIK DİNLENMESİ ( Davalı-Davacı Kadın Tanıklarının Dinlenilmesi İşleminin Yapılması ve Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Gerçekleşecek Sonucu Uyarınca Her Üç Dava Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • İSTİNABE ( Tanıklarının Dinlenilmesi İçin Verilen Kesin Sürede Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında Bulunan Davalı-Davacı Tanıklarının … Devamını oku…Tanıkların İstinabe (Talimat) Yoluyla Dinlenilmesi | Kesin Süre