Boşanma Davası

               T.C.       YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi E.2013/730 K.2013/13537 T.13.05.2013 BOŞANMA DAVASI ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YOKSULLUK NAFAKASI VAKIALARIN SOMUTLAŞTIRILMASI Özet: Önceki boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra üç yıllık sürede, ortak hayat kurulamadığından boşanma davasının kabulü ve davalı-davacı (kadın) ’ın asgari yaşam gereksinimlerini karşılamaya yeterli, düzenli ve sürekli gelirinin bulunması sebebiyle yoksulluk nafakasının reddi … Devamını oku…Boşanma Davası

Koca Tarafından Açılıp Retle Sonuçlanan İlk Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/13652 K. 2013/19123 T. 8.7.2013 • KOCA TARAFINDAN AÇILIP RETLE SONUÇLANAN İLK BOŞANMA DAVASI ( Taraflar Ortak Hayati Yeniden Kurmak İçin Bir Araya Gelmedikleri ve Ortak Hayatın Yeniden Kurulamadığı ve TMK’nun 166/Son Md. Koşullarının Açılan Bu Davada Oluştuğu ) • BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Uzun Yıllardır Kocanın Ailesine Ait … Devamını oku…Koca Tarafından Açılıp Retle Sonuçlanan İlk Boşanma Davası

Tedbir Nafakası | Kadının Gelirinin Bulunması

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5259 K. 2013/7076 T. 30.4.2013 • TEDBİR NAFAKASI DAVASI ( Davacı Kadının Belirli Bir Geliri Bulunmasının Nafakaya Engel Teşkil Etmediği/Hatta Davacı Kadının Gelirinin Kocadan Daha Fazla Dahi olsa Bu Durumun Nafaka Takdirine Engel Olmadığı/Nafaka Talebinin Kabulü ) • EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMA ( Davacının Kadının Bir Gelirinin Bulunması Hatta … Devamını oku…Tedbir Nafakası | Kadının Gelirinin Bulunması

Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/1922 K. 2012/20359 T. 5.9.2012 • BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİ (Yanındaki Çocuklar Yönünden Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi İçin Kadının Ayrı Yaşamakta Haklılığını Kanıtlama Yükümlülüğü Bulunmasa da Kendisi İçin Talep Ettiği Nafaka Yönünden Kanıtlaması Gerektiği) • KADININ AYRI YAŞAMASI (Kendisi İçin Talep Ettiği Nafaka Yönünden Ayrı Yaşamakta Haklılığını Kanıtlama Yükümlülüğü Bulunduğu) … Devamını oku…Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi

Boşanma Davası | Akıl Hastalığı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/7767 K. 2011/8474 T. 16.5.2011 • BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedenine Dayalı Olarak Boşanma Davası Açıldığı/Davalı Kadının Akıl Hastası Olduğu ve Yargılama Sırasında Kısıtlandığı – Akıl Hastalığına Dayalı Boşanma Davası Açılmadığı İçin Davanın Reddedileceği ) • AKIL HASTALIĞI ( Davalı Kadının Akıl Hastası Olduğu/Hareketlerinin İradi Olmadığı … Devamını oku…Boşanma Davası | Akıl Hastalığı