Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Taraf Yokluğunda Duruşma Yapılması

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2017/9130 K. 2017/12851 T. 19.12.2017 DAVA : Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR : Davacı, davalı müteahhitten B Blok 13 numaralı daireyi 25.8.2008 … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Taraf Yokluğunda Duruşma Yapılması

Tapu İptali Ve Tescil Davası | Sözleşmenin Aynen İfası

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2011/3692 K. 2012/5297 T. 11.7.2012 • TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Sözleşmenin Aynen İfası Talebi – İnşaatın Tadilatı ve Güçlendirmesi Mümkün Olduğundan İnşaatın Yasal Halde Getirilmesi ve Tamamlanması İçin Davacı Kooperatife Yetki ve Yeterli Süre Verilmesi Gerektiği ) • BİNA DAYANIMLARININ DÜŞÜK OLMASI ( Yüklenici Koopratifin İnşaatının Belediyece … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil Davası | Sözleşmenin Aynen İfası

Hukuki Dinlenilme Hakkı

  T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2012/6195 K. 2012/6168 T. 25.6.2012 • HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE AÇILAN DAVA ( 6100 S.K. Md. 120 Hükmünün Uygulanamayacağı ) • YOKLUKTA VERİLEN KESİN SÜRE ( Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadan Davetiye Çıkarılmadan Tefhimi Mümkün İse Tefhim Gerçekleşmeden Yapılan İşlemlerin Taraflar Bakımından Sonuç Doğurmayacağı ) • GİDER … Devamını oku…Hukuki Dinlenilme Hakkı

Miras Taksim Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4810 K. 2012/1143 T. 23.2.2012 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastro İşlemlerinden Sonra Tapulu Taşınmazlar İçin Vaki Olacak Miras Taksim Sözleşmelerinin Yazılı Şekilde Yapılması Gerektiğine İlişkin Kanun Hükmü Gözönünde Bulundurularak Davanın Reddi Gerektiği ) • TAKSİM ( Tapu İptali ve Tescil – Murisin Ölümünden Sonra Kadastrodan Önce Tapusuz … Devamını oku…Miras Taksim Sözleşmesi