Kat Mülkiyeti | Zorunlu Onarım Gideri

KAT MÜLKİYETİ   ZORUNLU ONARIM GİDERLERİ  ÖZET: Ana taşınmazın ortak yerlerinde yapılması zorunlu olan onarım giderlerinden bağımsız bölüm malikleri arsa payı oranlarında sorumludurlar.  Y.HGK E. 2013/18-740 K. 2014/392 T.26.03.2014       (…Davacı dava dilekçesinde, 20.03.2005, 08.05.2005 ve 22.01.2006 tarihlerine yapılan kat malikleri kurulunda ana taşınmazın bakım, onarım giderlerini karşılamak üzere belirlene aidatları davalının ödemediğini bildirerek faizi ile … Devamını oku…Kat Mülkiyeti | Zorunlu Onarım Gideri

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6854 K. 2014/10485 T. 24.9.2014 • TAPU KAYDININ BEYANLAR HANESİNDEKİ İSİM YANLIŞLIĞININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Kullanım Kadastrosu Sonucu Oluşan Tapu Kaydının Düzeltilmesi/Hak İhlaline Sebebiyet Vermeyecek Düzeltme İstemi Olduğundan Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu – Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Görevli Olduğu ) • ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ ( Kullanım Kadastrosu Sonucu Oluşan Tapu … Devamını oku…Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Aile Konutu Olan Taşınmazın Satılması

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/19669 K. 2010/1150 T. 21.1.2010 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Aile Konutu Olan Taşınmazın Satılmış Olması Nedeniyle – Taşınmazın Devir Öncesi Maliki Olan Davacının Kocasının Hukuki Durumunu Etkilediğinden Adı Geçen Şahsın Davaya Dahil Edilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • AİLE KONUTU OLAN TAŞINMAZIN SATILMASI ( Tapu … Devamını oku…Aile Konutu Olan Taşınmazın Satılması

Paydaşlığın Giderilmesi

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11343 K. 2011/11041 T. 18.10.2011 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bütünleyici Parçanın Arzın Paydaşlarına Değil de Üçüncü Şahsa Ait Olduğunun Anlaşılması Halinde Bu Kimseyi Muhdesat Sahibi Olarak Davaya Dahil Etme ve Ona Satış Bedelinden Pay Vermenin Mümkün Olmadığı ) • BÜTÜNLEYİCİ PARÇA ( ( Muhdesat ) Arzın Paydaşlarına Değil … Devamını oku…Paydaşlığın Giderilmesi