Muvazaa Ve Ehliyetsizlik Sebebiyle Tapu İptal Ve Tescil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2015/9406 K. 2018/9119 T. 16.4.2018 • MUVAZAA VE EHLİYETSİZLİK SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL ( Mirasbırakanın Belirtilen Tarihlerde Medeni Haklarını Kullanabilir Durumda Olup Olmadığının Tespiti Açısından Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Ehliyetsiz Olduğu Saptanırsa Davanın Kabulü Aksi Halde Muvazaa İddiası Yönünden Değerlendirme Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği ) • TAPU … Devamını oku…Muvazaa Ve Ehliyetsizlik Sebebiyle Tapu İptal Ve Tescil

Tapu İptali Ve Tescil | Miras Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/1-623 K. 2012/3 T. 18.1.2012 • MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Yerel Mahkemenin İlk Kararın Gerekçesinde Yer Vermediği Bakım Akdinde Edimler Arasında Açık Oransızlık Bulunduğu Gerekçesine Yer Vererek Yeni Hukuki Olguya Dayalı Olarak Yeni Hüküm Oluşturduğu) • TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Muris Muvazaasına Dayalı – … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil | Miras Davası

Muris Muvazaası | Tapu İptali Ve Mirasçılar Adına Tescili

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2012/4001 K. 2012/4338 T. 16.4.2012 • MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptal ve Mirasçılar Adına Tescil – Miras Şirketine Atanacak Temsilci Aracılığı İle Davanın Sürdürülmesi Gerekirken Davanın Görülebilirlik Koşulu Yerine Getirilmeden Esas Hakkında Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı ) • TAPU İPTALİ VE MİRASÇILAR ADINA TESCİL İSTEMİ ( Muris Muvazaasına Dayalı … Devamını oku…Muris Muvazaası | Tapu İptali Ve Mirasçılar Adına Tescili

Muris Muvazaası | İhtiyati Tedbir

    T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2012/5543 K. 2012/4817 T. 27.4.2012 • MURİS MUVAZAASI ( Bedel ve İhtiyati Tedbir İsteği – Tedbir İsteğinin Kabul Edilmesi Durumunda Aleyhine Tedbir Kararı Verilen Kişinin Bir Zararı Oluşur İse Tazminat İsteyebileceğinden Tedbir İsteği Bakımından Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • BEDEL VE İHTİYATİ TEDBİR İSTEĞİ ( Tedbir … Devamını oku…Muris Muvazaası | İhtiyati Tedbir

Muris Muvazaasına Dayalı Temliklerin İptali

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/10104 K. 2011/12563 T. 18.7.2011 • MURİS MUVAZAASINA DAYALI TEMLİKLERİN İPTALİ ( Mirasçılar Arasında Görülen Davada Miras Ortaklığına Temsilci Atamasına Lüzum Bulunmadığı ) • MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI ( Lüzum Bulunmaması – Mirasçılar Arasında Muris Muvazaasına Dayalı Temliklerin İptali İçin Görülen Dava ) • MUVAZAYA DAYALI TEMLİKLERİN İPTALİ DAVASI … Devamını oku…Muris Muvazaasına Dayalı Temliklerin İptali

Vekalet Ücreti

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2011/3230 K. 2011/5252 T. 3.5.2011 • MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil – Davanın Ölü Davalının Taraf Ehliyetinin Bulunmaması Nedeni İle Reddinde Gerekmediği Halde Taraf Durumuna Getirilen Mirasçının Yargılama Sırasında Yaptığı Keşif Tanık Gideri Gibi Diğer Masrafların Tamamının Yasal Olarak Mirasçılara Ödenmesi Gerektiği ) • TAPU İPTALİ VE … Devamını oku…Vekalet Ücreti