Yapının Ruhsat Ve Projesine Aykırı Olduğu | İptal Davası | Danıştay Kararı

T.C. DANIŞTAY 14. DAİRE E. 2013/4688 K. 2014/8454 T. 16.10.2014 • YAPININ RUHSAT VE PROJESİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Savunma Özetinin Kararda Yer Almaması – Mahkemece Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinin Süresinde Verilmediği Belirtilerek Kararda Savunmanın Özetine Yer Verilmediği/Davalı Savunması Özetinin Kararda Yer Almamasının Hukuka Aykırı Olduğu … Devamını oku…Yapının Ruhsat Ve Projesine Aykırı Olduğu | İptal Davası | Danıştay Kararı

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tapu İptal Ve Tescil Davası

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8287 K. 2014/1900 T. 13.3.2014 • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescili Davası – Mahkemece Her Ne Kadar Dava Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Olarak Nitelendirilmiş İse de Dosya Kapsamındaki Bilgi ve Belgelerden Davacının Amacının Akdi İlişkiden Dönmek ve Verdiği Arsa Tapusunun Kendisine … Devamını oku…Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tapu İptal Ve Tescil Davası

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/11588 K. 2014/15127 T. 2.10.2014 • İŞLETME HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Rücuen Alacak İstemi – Sözleşmenin Anılan Maddesindeki İhbar Yükümlülüğünün Yerine Getirildiği İddia ve İspat Olunmadığı Gibi Mahkemece Bu Yükümlülüğe Uyulmamasının Sonuçlarının Değerlendirilmemesinin Doğru Olmadığı ) • RÜCUEN ALACAK İSTEMİ ( İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi – Davacı Tarafından Yapılan … Devamını oku…İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi

Ödeme Şartını İhlal | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2014/17801 K. 2014/17713 T. 30.10.2014 • ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Sanığın Tazyik Hapsi İle Cezalandırıldığı/Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsi Kararlarının Tekerrüre Esas Olmayacağı/Koşullu Salıverilme Hükümleri Uygulanamayacağı/Adli Sicil Kayıtlarına İşlenmeyeceği – Ceza Zamanaşımının Kesilmesine İlişkin Hususların Disiplin Hapsi Mahiyetinde Olan Tazyik Hapsi İçin Geçerli Olmadığı ) • DİSİPLİN HAPSİ ( … Devamını oku…Ödeme Şartını İhlal | Ceza Davası

Akdin Feshi Ve Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5761 K. 2014/7509 T. 24.11.2014 • AKDİN FESHİ VE TAZMİNAT DAVASI ( Asıl Davanın Arsa Sahipleri Tarafından Açılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fehsi Ve Tazminat Karşı Davanın Yüklenici Tarafından Açılan Tapu İptali Ve Tescili Olduğu/Davalılar Tarafından Karar Düzeltme Talebinin Kabulü İle Onama Kararı Verildiği/Birden Fazla Karar Düzeltme İsteminin … Devamını oku…Akdin Feshi Ve Tazminat Davası

Kaçak Olarak Kablolu Televizyon Kullanmak

T.C. YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2014/22461 K. 2014/24448 T. 14.7.2014 • KAÇAK OLARAK KABLOLU TELEVİZYON KULLANMAK ( Kanun Değişikliği Uyarınca Sanığın Kanunun Yürülüğe Girdiği Tarihten İtibaren 6 Ay İçinde Zararı Tazmin Etmesi Halinde Hakkında Cezaya Hükmolunmayacağı Hükmünün Mahkemesince Gözetileceği ) • LEHE HÜKÜM UYGULAMASI ( Kaçak Olarak Kablolu Televizyon Kullanmak – Lehe Hüküm Taşıyan … Devamını oku…Kaçak Olarak Kablolu Televizyon Kullanmak

Uyuşturucu Madde Bulundurma | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ E. 2014/4166 K. 2014/5354 T. 10.7.2014 • UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA ( Somut Olayda Şüpheliden Kan Örneği Alınmasına ve Alınacak Örnek Üzerinde İnceleme Yapılmasına Karar Verme Yetkisi Soruşturmanın Yapıldığı Yerdeki Sulh Ceza Mahkemesi’ne Ait Olduğu ) • ŞÜPHELİDEN KAN ÖRNEĞİ ALINMASI ( Uyuşturucu Madde Bulundurma – Şüpheliden Kan Örneği Alınmasına ve … Devamını oku…Uyuşturucu Madde Bulundurma | Ceza Davası