İpoteğin Kaldırılması Davası | Aile Konutu

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/2-472 K. 2014/41 T. 29.1.2014 • İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI ( İpotek Tesis Tarihinde Dava Konusu Taşınmazda Davacının Oturmadığı/Taşınmazın Aile Konutu Olarak Kullanılmadığı – Aile Konutu Şerhinin İpotek Tesisinden Sonra Konulduğu/Davanın Reddedilmesi Gerektiği ) • AİLE KONUTU ŞERHİ ( Eşinin Açık Rızası Bulunmadıkça Eşlerden Birinin Aile Konutu Üzerindeki Hakları … Devamını oku…İpoteğin Kaldırılması Davası | Aile Konutu

Aile Konutu Olan Taşınmazın Satılması

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/19669 K. 2010/1150 T. 21.1.2010 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Aile Konutu Olan Taşınmazın Satılmış Olması Nedeniyle – Taşınmazın Devir Öncesi Maliki Olan Davacının Kocasının Hukuki Durumunu Etkilediğinden Adı Geçen Şahsın Davaya Dahil Edilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • AİLE KONUTU OLAN TAŞINMAZIN SATILMASI ( Tapu … Devamını oku…Aile Konutu Olan Taşınmazın Satılması

Boşanma | Tapu İptali Ve Tescil | Aile Konutu

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/19922 K. 2010/387 T. 13.1.2010 • TAPU İPTALİ TESCİL ( Evlilik Sona Erdikten Sonra Konut Aile Konutu Özelliğini Kaybettiğinden Rızası Gereken Eş Yapılan Devir İşleminin Geçersizliğini Birliğin Sona Ermesinden Sonra İleri Süremeyeceği ) • BOŞANMA ( Tapu İptali ve Tescil – Evlilik Sona Erdikten Sonra Konut Aile Konutu Özelliğini … Devamını oku…Boşanma | Tapu İptali Ve Tescil | Aile Konutu

Aile Konutu Şerhi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/7316 K. 2013/785 T. 16.1.2013 • AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI ( Davadan Önce Cebri İcra Yoluyla Satıldığı Mülkiyetin İcraca Yapılan Satış Sonucu Davalı Kooperatife Geçtiği Tescil İşleminin de Davadan Önce Gerçekleştirildiği – Cebri İcra İle Yapılan Satışlarda Davacı Eşin 4721 S.K.Md. 194’te Yer Alan Korumadan Yararlanamayacağı ) • CEBRİ … Devamını oku…Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu | Eşin Rızası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/14398 K. 2009/20160 T. 19.11.2009 • AİLE KONUTU ( Eşlerden Biri Diğer Eşin Açık Rızası Olmadıkça Aile Konutunu Devredemeyeceği – Bu Kurala Aykırı İşlem Yapılırsa Rızası Alınmayan Eş Hakimin Müdahelesini Talep Edebileceği ) • EŞİN RIZASI ( Eşlerden Biri Diğer Eşin Açık Rızası Olmadıkça Aile Konutunu Devredemeyeceği ) • … Devamını oku…Aile Konutu | Eşin Rızası