Tapu İptali Ve Tescil

T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7375 K. 2013/9293 T. 30.9.2013 • TAPU İPTALİ VE TESCİL (Tanık ve Bilirkişi Beyanları Arasındaki Çelişkilerin Giderilmediği – Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Davaya Konu Taşınmazların Kim Tarafından Ne Zaman Satın Alındığı Sorulup Saptanarak Davaya Konu Taşınmazların Kök Muris Terekesine Dahil Olup Olmadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği) • TANIK BEYANLARI … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil

Miras Paylaşım Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/5479 K. 2009/9432 T. 12.5.2009 • MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ ( Dava Konusu Adi Yazılı Belgede Diğer Mirasçıların İsim ve İmzaları Bulunmadığından Geçerli Bir Miras Paylaşım Sözleşmesi Niteliğinde Olmadığı ) • USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Davalının Kabulü Mülkiyeti Davalıya Ait Olan Taşınır Mal veya “Tereke” Malındaki Davalının Miras Payı Yönünden … Devamını oku…Miras Paylaşım Sözleşmesi