Ticaret Şirketi

T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2013/947 K.2013/17801 T.08.10.2013   ADLİ YARDIM TALEBİ TEMYİZ HARCI VE POSTA GİDERİ DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI TİCARET ŞİRKETİ   Özet:Davanın açılmamış sayılması yönündeki mahkeme hükmüne ilişkin temyiz istemleri bakımından peşin olarak yatırılması gereken harç ve sair giderlerin çok cüz’i olduğu gerçeği karşısında, bir ticaret şirketinin bu giderleri dahi karşılayamayacak durumda olmasının … Devamını oku…Ticaret Şirketi

Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi | Tazminatın Az Olması

TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE MADDİ  VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ                                  İŞ GÜCÜ KAYBI   MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ ÖZET: Davaya konu olan olayda davalı Hakan’ın, başka bir kişinin aracını kendi hesabına ve tehlikesi kendine ait olmak üzere işletenliğini ve araç üzerine fiili tasarrufu bulunduğunu geçerli delillerle ispatlanmış değildir. O halde davalılardan Hakan’ın işleten sıfatıyla ile sorumlu tutulması gerekir. … Devamını oku…Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi | Tazminatın Az Olması

Maddi Ve Manevi Tazminat Davası | Meslek Hastalığı Nedeniyle İşgöremezlik

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2014/17418 K. 2014/27940 T. 22.12.2014 • MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE İŞGÖREMEZLİK ( Sigortalının Maddi ve Manevi Zararları ve Eşinin Manevi Zarar Talebi/Davalının Kusurunun İş Akdine Aykırı Davranıştan Kaynaklandığı ve 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu – Islahla Artırılan Kısmın Zamanaşımına Uğradığı ) • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığı … Devamını oku…Maddi Ve Manevi Tazminat Davası | Meslek Hastalığı Nedeniyle İşgöremezlik

Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4278 K. 2015/771 T. 22.1.2015 • HAKSIZ EYLEME DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Tarihi Olayın Gelişimi ve Yaralanma Derecesi İle İlkeler Dikkate Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Fazla Olup Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği ) • MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Tazminatın Sınırı Onun … Devamını oku…Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

Sarkıntılık Suçu | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2011/51 K. 2011/13 T. 7.7.2011 • SARKINTILIK SUÇU ( Davaya Katılanın Maddi Bir Zararının Bulunmadığı/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılamayacağı – Maddi Bir Zararın Bulunması Halinde Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılbilineceği/Maddi Zarar/Hükmün Açıklanması) • MAHKEME HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Maddi Bir Zararın Bulunması Halinde Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılabilineceği/Ancak Katılanın Maddi Bir … Devamını oku…Sarkıntılık Suçu | Ceza Davası

Şirketin Kişilik Haklarına Saldırı

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/1623 K. 2013/1737 T. 6.2.2013 • MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Haciz Nedeniyle – Takibe Konu Malların Haksız Olarak Haczedildiği Anlaşıldığından Şirketin Kişilik Haklarına Saldırı Oluştuğu ) • HAKSIZ HACİZ ( Manevi Tazminat Davası – Davalının İcra Takibi Yapmakta Haklı Olup Olmadığının İrdelenmesi Gerektiği/Takibe Konu Malların Haksız Olarak … Devamını oku…Şirketin Kişilik Haklarına Saldırı

Anayasal Şikayet Hakkı | Hak Arama Özgürlüğü

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7602 K. 2014/4098 T. 11.3.2014 • MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Haksız Şikayetten Kaynaklanan – Şikayet İçin Yeterli Emare Olması Nedeniyle Davalının Anayasal Şikayet Hakkını Kullandığı Sonucuna Varılarak İstemin Tümden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Davalının Şikayet Hakkını Hukuka Uygun Kullanmadığının Kabulünün Hatalı Olduğu) • HAKSIZ ŞİKAYET (Davalı Avukatın Mahkeme Dosyalarında Esas … Devamını oku…Anayasal Şikayet Hakkı | Hak Arama Özgürlüğü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

  BERBER / TÜRKİYE DAVASI 20606/04 STRAZBURG 13 OCAK 2009 İKİNCİ DAİRE İşbu karar Sözleşme’nin 44 / 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup şekli bazı düzeltmelere tabi tutulabilir. USUL T.C. vatandaşı Ali Berber’in (başvuran) tarafından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, 30 Nisan 2004 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme’nin (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi … Devamını oku…Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı | Dostane Çözüm Antlaşması

AYLİN ÇEKİÇ – TÜRKİYE DAVASI 36566/08 Strazburg 12 NİSAN 2011 İKİNCİ DAİRE KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ (Dostane Çözüm) USUL Başvuru Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 1980 doğumlu ve İstanbul’da ikamet eden Aylin Çekiç tarafından yapılmıştır. Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde H. Eşitgen tarafından temsil edilmektedir. AİHS’nin 6/1 maddesine atıfta bulunan başvuran 23 Ocak 2008 tarihinde Danıştay’ın … Devamını oku…Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı | Dostane Çözüm Antlaşması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

ZEYTİNLİ – TÜRKİYE DAVASI 42952/04 STRAZBURG 26 OCAK 2010 İKİNCİ DAİRE USULİ İŞLEMLER KARAR Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan davanın (no. 42952/04) nedeni T.C. vatandaşı M. Zeytinli’nin (“başvuran”), 24 Eylül 2004 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi’nin (“AİHS”) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur. OLAYLAR I. DAVA KOŞULLARI Başvuran … Devamını oku…Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı