İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/343 K. 2017/256 T. 28.12.2017 • İŞE İADE DAVASI (İş Sözleşmesinin Feshinin 4857 S. K.’nun 19. Md. Hükümlerine Aykırı Olduğu – İş Akdinin Geçerli Bir Sebeple Feshedilmediği Kanaatiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Bulunduğu) • FESİH BİLDİRİMİ (Herhangi Bir Fesih Nedenine Yer Verilmediği … Devamını oku…İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7943 K. 2015/3387 T. 19.3.2015 • HAKARETTEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Alt Düzeyde Tazminat Takdiri – 58,48 TL Borç Tutarı İçin Davalının Konutunda Yapılan Haciz Sırasında Davalının Haciz Zaptına Yazılan Biçimde Davacıya Hakaret Ettiği/Mahkemece Davacı Yararına Takdir Edilen 7.500 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Takdir … Devamını oku…Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi | Tazminatın Az Olması

TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE MADDİ  VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ                                  İŞ GÜCÜ KAYBI   MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ ÖZET: Davaya konu olan olayda davalı Hakan’ın, başka bir kişinin aracını kendi hesabına ve tehlikesi kendine ait olmak üzere işletenliğini ve araç üzerine fiili tasarrufu bulunduğunu geçerli delillerle ispatlanmış değildir. O halde davalılardan Hakan’ın işleten sıfatıyla ile sorumlu tutulması gerekir. … Devamını oku…Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi | Tazminatın Az Olması

Dövize Endeksli Konut Kredisi | Sözleşmeye Bağlılık

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2012/3259 K. 2012/21304 T. 26.9.2012 • DÖVİZE ENDEKSLİ KONUT KREDİSİ ( Japon Yeni’nin TL Karşısında Aşırı Değer Kazandığını ve Bu Suretle İşlem Temelinin Çöktüğünü İleri Sürerek Uyarlama Talebi – Uyarlama Koşulları Bulunmadığından Davanın Tümüyle Reddi Gerektiği ) • UYARLAMA TALEBİ ( Davacının Seçme Özgürlüğü Varken TL Yerine Döviz Bazında … Devamını oku…Dövize Endeksli Konut Kredisi | Sözleşmeye Bağlılık

Çocuğu Öldürülenin Manevi Tazminat Talebi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4991 K. 2012/7229 T. 25.4.2012 • HAKSIZ FİİL NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Boşandığı Eşinin Velayetinde ve Müşterek Çocukları Olanı Eski Eşinin Silahla Öldürdüğünü Belirterek Manevi Tazminat İstemi – Olayın Gelişim Biçimi Eylemin Tahrik Sonucu İşlenmesi İle 40.000 TL Tazminata Hükmedilmesinin Fazla Olduğu ) • ÇOCUĞU ÖLDÜRÜLENİN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ … Devamını oku…Çocuğu Öldürülenin Manevi Tazminat Talebi