Boşanma Davası | Nafakaların Miktarı | Kadına Birden Fazla Şiddet

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2018/3106 K. 2018/6848 T. 29.5.2018 BOŞANMA DAVASI ( Davada Kadının Erkeğe Hakaret Ettiği ve Erkeğin ise Kadına Birden Fazla Şiddet Uyguladığı – Davacı-Karşı Davalı Erkeğin Gerçekleşen Kusurları Dikkate Alındığında Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Kadına Göre Ağır Kusurlu Olduğunun Kabulü Gerektiği ) BOŞANMAYA NEDEN OLAYLARDA KUSUR ( … Devamını oku…Boşanma Davası | Nafakaların Miktarı | Kadına Birden Fazla Şiddet

İştirak Nafakası | Hakkaniyet İlkesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7660 K. 2014/14962 T. 18.11.2014 • İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ ( Davacı Annenin Memur Olduğu/Davalı Babanın Emekli Maaşı Ve Makam Şoförlüğünden Aylık Ücret Aldığı – Davacı Annenin de Çalıştığı Ve Çocuğun Masraflarına Katılma Yükümlülüğü Olduğunun Gözetileceği – Takdir Edilen Nafakanın Fazla Olup Hakkaniyet İlkesine Aykırı Olduğu ) • ÇALIŞAN ANNENİN … Devamını oku…İştirak Nafakası | Hakkaniyet İlkesi

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  ANLAŞMALI BOŞANMA                        Ailenin korunması amaçlandığından boşanma sebepleri kanunda sınırlandırılarak sayılmıştır. Dolayısıyla boşanma davası açıldığında mahkemece boşanma kararı verilebilmesi için kanunda sayılan bu sebeplerin varlığı gereklidir. Anlaşmalı boşanma davası özellikle sürecin kısa ve maliyetinde düşük olması bakımından çekişmeli boşanma davasına tercih sebeplerinden biridir. Boşanmak isteyen tarafların anlaşmaları halinde anlaşmalı boşanma davasında boşanma protokolü hazırlanarak … Devamını oku…Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İştirak Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7291 K. 2013/21015 T. 16.9.2013 • İŞTİRAK NAFAKASI ( İştirak Nafakasının Alacaklısının Velayetin Tevdi Edildiği Ana ya da Baba Olduğu – Velayet İlişkisi ve Velayet Kendisine Verilmeyen Eşin Çocuğun Bakım ve Eğitim Giderlerine Katılma Zorunluluğunun Çocuğun Ergin Olmasıyla Kendiliğinden Sona Ereceği ) • KARAR TARİHİNDE ERGİN DURUMDA OLAN ÇOCUK … Devamını oku…İştirak Nafakası

Boşanma | Tedbir Nafakası | Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/18261 K. 2013/18593 T. 2.7.2013 • BOŞANMA ( Davacı Kadının Yarı Zamanlı Olarak Asgari Ücretin Altında Bir Aylık ile Çalıştığı Düzenli ve Yeterli Gelirinin Bulunmadığı Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceği Anlaşıldığından Uygun Miktarda Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği ) • TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası – Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları … Devamını oku…Boşanma | Tedbir Nafakası | Yoksulluk Nafakası

Boşanma Davası | Kocanın Eşinin Güvenini Sarsması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/16117 K. 2011/16745 T. 24.10.2011 • KOCANIN KUSURLU DAVRANIŞI ( Ailesine Dış Müdehalelere Sessiz Kaldığı – Ortak Konuta Eşinden Gizli Dinleme Cihazı Yerleştirerek Eşinin Güvenini Sarstığı/Kocanın Kusurlu Olduğu/Kadının Tazminat Taleplerinin Kabulü Gereği/Boşanma Davası ) • BOŞANMA DAVASI ( Kocanın Ailesinin Evliliğe Müdehalesi/Kocanın Ortak Konuta Eşinden Gizli Dinleme Cihazı Yerleştirerek … Devamını oku…Boşanma Davası | Kocanın Eşinin Güvenini Sarsması

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/3130 K. 2009/5388 T. 24.3.2009 • BOŞANMA ( Taraflar Duruşmada Hazır Bulunup Bizzat Anlaştıklarını Açıklamaz veya Hakim Tarafların Anlaşmalarını Uygun Bulmaz İse Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği ) • YARGILAMA USULÜ ( Boşanma – Taraflar Duruşmada Hazır Bulunup Bizzat Anlaştıklarını Açıklamaz veya Hakim Tarafların Anlaşmalarını Uygun … Devamını oku…Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma

Boşanma Avukatı Kavramı

         Aile kavramı toplumdaki en küçük birliği ve aynı zamanda toplumun temelini oluşturan toplumsal bir kurumu ifade eder. Ailenin oluşumu nikah akdi dediğimiz hukuki birleşmeyle toplumda yer alır. Ailenin korunması devletin en temel yükümlülüklerindendir. Bununla beraber toplumda evlilikle yani nikah akdiyle kurulan karı koca ilişkisini hukuken boşanma ile sona erdirmek mümkündür. Boşanma davaları günümüzde … Devamını oku…Boşanma Avukatı Kavramı

Boşanma Davası | Velayet

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/23618 K. 2013/10719 T. 16.4.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Kocanın da Eşiyle Aynı Oranda Kusurlu Olduğu – Kocanın Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği/Ana Bakım Şefkatine Muhtaç Çocuğun Babanın Velayetine Bırakılmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Kocanın … Devamını oku…Boşanma Davası | Velayet

Boşanma Davasında Maddi Tazminat | Maddi Tazminatın Az Olduğu

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17780 K. 2013/4498 T. 21.3.2013 • MANEVİ TAZMİNAT ( Kocanın Şişko Tombul Demek Suretiyle Kadını Aşağıladığı – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Tazminat İsteyen Kadının Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı ve Bu Olayların Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği/Uygun Miktarda Hükmedileceği ) • BOŞANMA DAVASINDA MADDİ … Devamını oku…Boşanma Davasında Maddi Tazminat | Maddi Tazminatın Az Olduğu