Boşanma Davası | Nafakaların Miktarı | Kadına Birden Fazla Şiddet

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2018/3106 K. 2018/6848 T. 29.5.2018 BOŞANMA DAVASI ( Davada Kadının Erkeğe Hakaret Ettiği ve Erkeğin ise Kadına Birden Fazla Şiddet Uyguladığı – Davacı-Karşı Davalı Erkeğin Gerçekleşen Kusurları Dikkate Alındığında Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Kadına Göre Ağır Kusurlu Olduğunun Kabulü Gerektiği ) BOŞANMAYA NEDEN OLAYLARDA KUSUR ( … Devamını oku…Boşanma Davası | Nafakaların Miktarı | Kadına Birden Fazla Şiddet

Kişilik Haklarını Zedeleyici Davranış | Boşanma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/4860 K. 2005/7260 T. 3.5.2005 • KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELEYİCİ DAVRANIŞ ( Maddi Bir Hadisenin Varlığı Kanıtlanamadığı – Davalının Manevi Tazminat İsteğinin Reddi Gereği ) • MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı Kocadan Kaynaklanan Davalının Kişilik Haklarını Zedeleyici Maddi Bir Hadisenin Varlığı Kanıtlanamadığından Reddi Gereği ) • NAFAKA TALEBİ ( Ergin … Devamını oku…Kişilik Haklarını Zedeleyici Davranış | Boşanma

Boşanma Davası | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/18440 K. 2014/42 T. 13.1.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Kocanın Belirtilen Kusurları Yanında Eşine Salak Diyerek Hakaret Ettiği/Düğün Fotoğraflarını Yırttığı – Davalı Kadının Ağır veya Eşit Kusurlu Olmadığı/Yararına Manevi Tazminata Hükmedileceği ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Davası/Kocanın Belirtilen Kusurları Yanında Eşine Salak Diyerek Hakaret Ettiği – Davalı Kadının … Devamını oku…Boşanma Davası | Manevi Tazminat

Boşanma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/21206 K. 2010/395 T. 13.1.2010 • BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedenine Dayalı – Akıl Hastası ve Kendisine Vasi Atanan Davalının Davranışlarının İradi Olduğundan ve Kusurlu Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği/Davanın Reddi Gereği ) • EŞİN AKIL HASTASI OLUP VASİ ATANDIĞI ( Akıl Hastalığı Hukuki Nedenine Dayanılmayan Boşanma Davasının Reddi … Devamını oku…Boşanma

Boşanmada Tazminat Talebi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7612 K. 2013/21014 T. 16.9.2013 • KOCANIN GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLARI ( Kocanın Birlik Görevlerini de Yerine Getirmediği/Kadının Eşine Hakaret Ettiği – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Kocanın Daha Fazla Kusurlu Olduğu/Hatalı Kusur Belirlemesi Yapılarak Kadının Tazminat İsteğinin Reddinin Hatalı Olduğu ) • KADININ EŞİNE HAKARET ETMESİ ( … Devamını oku…Boşanmada Tazminat Talebi

Boşanma | Maddi Ve Manevi Tazminat

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/4131 K. 2010/6007 T. 29.3.2010 • BOŞANMA (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasında Davalı Davacıya Oranla Daha Fazla Kusurlu Olduğu – Lehine Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği) • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasında Davalı Davacıya Oranla Daha Fazla Kusurlu Olduğundan Lehine Uygun Miktarda Tazminat … Devamını oku…Boşanma | Maddi Ve Manevi Tazminat

Boşanma | Eşe Şiddet Uygulamak

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/20167 K. 2010/1409 T. 1.2.2010 • BOŞANMA ( Geçen Olaylardan Sonra Tarafların Amerika’ya Gittikleri ve Bir Süre Beraber Yaşadıkları – Davacının Davalıdan Kaynaklanan Birleşme Öncesine Ait Kusurları Affettiği Davalıya Kusur Atfedilemeyeceği ) • EŞE ŞİDDET UYGULAMAK ( Boşanma/Davalının da Eşini Tutuklatmakla Tehdit Ettiği – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasında Davacının … Devamını oku…Boşanma | Eşe Şiddet Uygulamak

Boşanma | Manevi Tazminat | Tefrik Kararı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18491 K. 2010/840 T. 19.1.2010 • KİŞİLİK HAKLARI SALDIRIYA UĞRAYAN TARAF ( Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği – Mahkemece Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Tazminata Esas Olan Fiilin Ağırlığı İle Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Davacı Koca Yararına Hükmedilmesi Gerektiği ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olan Olaylar … Devamını oku…Boşanma | Manevi Tazminat | Tefrik Kararı

Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/20518 K. 2013/18540 T. 2.7.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Dava ve Karşılık Dava Hakkında Hüküm Kurulduğu Halde Koca Tarafından Açılan Zina Sebebine Dayalı Birleştirilen Boşanma Davası Hakkında Herhangi Bir Hüküm Tesis Edilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) • DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Her Biri Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması … Devamını oku…Boşanma Davası

Boşanmada Maddi Ve Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18052 K. 2010/572 T. 14.1.2010 • BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Kadının da Eşit Derecede Kusurlu Bulunması Nedeniyle Reddi Gereği ) • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma – Davacı Kadının da Eşit Derecede Kusurlu Bulunması Nedeniyle Reddi Gereği ) • SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sadakatsiz Tutum İçinde … Devamını oku…Boşanmada Maddi Ve Manevi Tazminat