Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği

T.C.YARGITAY Onaltıncı Hukuk Dairesi E.2014/1513 K.2014/4132 T.08.04.2014     KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ TAŞINMAZIN DEVREDİLMESİ TAŞINMAZIN BAĞIMSIZ PARSEL NUMARASI VERİLEREK TESCİLİ   Özet: Davacı, kadastro çalışmaları sırasında davalılar adına tespit ve tescil edilen 1000 m2 ile haritasında yol olarak gösterilen kısmın, kendisine ait 104 ada 30parsel sayılı taşınmaza ilave edilmesini, mümkün olmadığı takdirde bağımsız olarak ayrı … Devamını oku…Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği

Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/4-504 K. 2011/606 T. 12.10.2011 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Açılırken Talep Edilen Faizin Bu Talebe Yansıtılamayacağı ve Kendisi Faiz Talep Etmeyen Davacı Lehine Faiz Yürütülmesi Olanağı Bulunmadığı – Islah İle Arttırılan Kısım İçin Faiz Talep Edilmediğinden Bu Bölüm İçin Faize Hükmedilemeyeceği ) • FAİZ ( Maddi … Devamını oku…Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku

Tazminat Davası | Haksız Fiil

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/7-88 K. 2013/1058 T. 10.7.2013 • TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan – Hasarın Giderilmesi İçin Özel Olarak İşçi Tutup Çalıştırma veya Harcama Yapma Söz Konusu ise Bunların Kanıtlanması İçin Davacı Tarafın Delillerinin Sorulup Saptanması Gerektiği/Davacı Tarafın İsteyebileceği Gerçek Zarar Miktarı Duraksamasız Belirlenmesi Gerektiği ) • HAKSIZ FİİL ( … Devamını oku…Tazminat Davası | Haksız Fiil

Küçüğe Vasi Tayini | Korunma Kararı

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7196 K. 2013/26047 T. 12.11.2013 • KORUNMA ALTINA ALINMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Küçüğün Anne İle Babasının Vesayet Altına Alınmalarının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususta Bir Karar Verilmek Üzere Durumun Yetkili Vesayet Makamına Bildirilmesi Sonucuna Kadar Davanın Beklenmesi Gerektiği ) • KÜÇÜĞE VASİ TAYİNİ SAĞLANMASI ( Korunma … Devamını oku…Küçüğe Vasi Tayini | Korunma Kararı

Haklı Nedenle Limited Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi | Husumet

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11188 K. 2013/14101 T. 2.7.2013 • HAKLI NEDENLE LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ ( Davanın Ortaklık Tüzel Kişiliğine Karşı Açılması Gerekli ve Yeterli Olup Ortağa Husumet Yöneltilemeyeceği ) • LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ ( Haklı Nedenle – Davanın Ortaklık Tüzel Kişiliğine Karşı Açılması Gerekli ve Yeterli … Devamını oku…Haklı Nedenle Limited Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi | Husumet

İşe İade Davası | İş Sözleşmesi Feshinin Geçersizliği

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1506 K. 2013/10620 T. 1.4.2013 • İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Alt ve Asıl İşveren İlişkisi – Alt ve Asıl İşverenin Birlikte İstihdam Edip Etmediklerinin Belirleneceği – Davalı ile Davacının İşvereni Gözüken Şirket İlişkilerinin Araştırılacağı ) • İŞVERENLERİN BİRLİKTE İSTİHDAM İLİŞKİSİ ( Yerel Mahkemece Araştırılacağı … Devamını oku…İşe İade Davası | İş Sözleşmesi Feshinin Geçersizliği

Sahtecilik Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescili

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2012/8000 K. 2012/8493 T. 5.7.2012 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kayıt Malikine Karşı Açılmasının Zorunlu Olduğu – Kayıt Maliki Davaya Dahil Edilmişse de Davacıya Kayıt Malikine Karşı Dava Açması İçin Önel Verileceği ve Açtığında Eldeki Bu Dava İle Birleştirilerek Karar Verileceği ) • SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU … Devamını oku…Sahtecilik Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescili

Vasi Atanması

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/18160 K. 2011/17969 T. 17.11.2011 • AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAYAN KİMSE ( Fiillerinin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı Tam Ehliyetsizin Hukuki İşlemlerinin Hükümsüz Olduğu – Akıl Hastalığı veya Zayıflığı Nedeniyle Kısıtlananlara Vasi Atanacağı Vasinin Vasi Atandığı Kişinin Taraf Olduğu Davalarda Onu Temsil Edeceği ) • AKIL HASTALIĞI VEYA ZAYIFLIĞI NEDENİYLE … Devamını oku…Vasi Atanması

Soyadının Kızlık Soyadı İle Değiştirilmesi İstemi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/11096 K. 2009/16625 T. 5.10.2009 • SOYADININ KIZLIK SOYADI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Soyadı Üzerindeki Hakların Hukuki Niteliğinin Bir Kişilik Hakkı Olduğu Dikkate Alınmadan Davacı Kadının Sıfatı Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği ) • HUSUMET ( Boşanma Nedeni ile Soyadının Kızlık Soyadı İle Değiştirilmesi İstemi/Davacı Husumeti … Devamını oku…Soyadının Kızlık Soyadı İle Değiştirilmesi İstemi

Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı | Manevi Tazminat Davası

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/8901 K. 2012/11321 T. 28.6.2012 • BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yayın Nedeniyle Hakaret Suçundan Açılan Ceza Mahkemesindeki Davanın Sonucunun Bekleneceği ) • MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında Olayın Özelliği Nedeniyle Ceza Mahkemesindeki … Devamını oku…Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı | Manevi Tazminat Davası