Tescilli Marka Ve Tasarıma Tecavüz | Lisans Bedeline Göre Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2011/8982 K.2013/12375 T.13.06.2013 TESCİLLİ MARKA VE TASARIMA TECAVÜZ HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ LİSANS BEDELİNE GÖRE MADDİ TAZMİNAT LİSANS BEDELİNİN BELİRLENMESİ Özet: Tescilli markaya ve tasarıma yapılan tecavüz ile haksız rekabetten kaynaklanan maddi zararın tazminine ilişkin is­temin 556sayılı KHK’nin 66/c maddesine dayanması halinde, da­valının marka ve tasarımı bir lisans anlaşması ile hukuka … Devamını oku…Tescilli Marka Ve Tasarıma Tecavüz | Lisans Bedeline Göre Maddi Tazminat

Tacir Olan Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle Alacak İstemi

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8236 K. 2015/1372 T. 5.3.2015 • TACİR OLAN TARAFLAR ARASINDAKİ HİZMET SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE ALACAK İSTEMİ ( Talep ve Dayanakları Açıklattırma – Hangi Davalı ya da Davalılardan Hangi Nedene Dayalı Olarak Ne Miktarda Alacak Talebinde Bulunulduğu İzah Edilmediği/Mahkemece H.M.K. 31. Md. Uyarınca Davacı Vekiline Talepleri ve Dayanakları Açıklattırılacağı ) • … Devamını oku…Tacir Olan Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle Alacak İstemi

Haksız Rekabetin Tespiti Önlenmesi Ve Maddi Manevi Tazminat

  T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/1149 K. 2012/2168 T. 17.2.2012 • HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ ÖNLENMESİ VE MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Vekilinin Davadan Feragate İlişkin Beyanının Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğu – Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesi Gerektiği ) • MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Rekabete Dayalı – Davacı Vekilinin Davadan Feragate İlişkin Beyanının Sonuç … Devamını oku…Haksız Rekabetin Tespiti Önlenmesi Ve Maddi Manevi Tazminat

Haksız Rekabet

HAKSIZ REKABET Haksız rekabet, gerek ülkemizde gerekse dünyada sıkça karşılaşılan ve özellikle ticari hayatta ve ticari ilişkilerde önemli bir sorun teşkil eden bir konudur. Haksız rekabet aslında hukuki aykırı olmayan yani yasal olan normal bir rekabetin suiistimal edilmiş hali olup kötü niyet barındırdığından, haksız fiil oluşturmaktadır. Çünkü aldatıcı olan ve objektif iyi niyet kurallarına uygun … Devamını oku…Haksız Rekabet