İşçilik Alacakları | Asıl İşverenin Sorumluluğu | Hizmet Alım Sözleşmesi

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ E. 2017/275 K. 2018/56 T. 11.1.2018 • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Mahkemece Davacının Asıl İşveren Davalı Bakanlığa Bağlı İşyerinde Mevsimlik Olarak Çalışması ve Hizmet Alım Sözleşmesinin Öngörülen İşin Süresinin Sona Ermesinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu) • ALT İŞVERENLİK … Devamını oku…İşçilik Alacakları | Asıl İşverenin Sorumluluğu | Hizmet Alım Sözleşmesi

İşe İade Davası

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5859 K. 2013/14013 T. 9.5.2013 • İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI (İş Güvencesi Kapsamı/Davalı İşverende Çalışan İşçilerin 30 ve Üzeri Olup Olmadığının Araştırılacağı – Türkiye Genelinde Başka İşyerleri Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gereği) • FESİH BİLDİRİM TARİHİ İTİBARİYLE TOPLAM İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ (Türkiye Geneli Başka Bir … Devamını oku…İşe İade Davası

İşçinin Rekabet Etmeme Borcu | Mutlak Ticari Dava

  T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4145 K. 2014/7247 T. 2.4.2014 • CEZAİ ŞART İSTEMİ ( Taraflar Arasında İmzalanan İş Sözleşmesindeki Rekabet Yasağına Dair Hükmün Borçlar Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği – Davaya Bakmaya İş Mahkemesi Değil Asliye Ticaret Mahkemesi Görevli Olduğundan Görevsizlik Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği ) • REKABET YASAĞI ( Taraflar Arasında İmzalanan … Devamını oku…İşçinin Rekabet Etmeme Borcu | Mutlak Ticari Dava

İşe İade Davası | İş Sözleşmesi Feshinin Geçersizliği

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1506 K. 2013/10620 T. 1.4.2013 • İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Alt ve Asıl İşveren İlişkisi – Alt ve Asıl İşverenin Birlikte İstihdam Edip Etmediklerinin Belirleneceği – Davalı ile Davacının İşvereni Gözüken Şirket İlişkilerinin Araştırılacağı ) • İŞVERENLERİN BİRLİKTE İSTİHDAM İLİŞKİSİ ( Yerel Mahkemece Araştırılacağı … Devamını oku…İşe İade Davası | İş Sözleşmesi Feshinin Geçersizliği

İşe İade Davası | İş Akdinin Karşılıklı Feshedilmesi

  T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2009/49584 K. 2011/11186 T. 13.4.2011 • İŞE İADE DAVASI ( Davacının Bankaya El Yazısı İle Yazdığı Yazıda Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Ödenmesi Karşılığında Sözleşmenin Feshini Talep Ettiği/İkale Sözleşmesi – Davacının İradesinin Fesada Uğradığını Kanıtlayamadığı/Davanın Kabulüne Karar Verilmemesi Gereği ) • İKALE SÖZLEŞMESİ ( İş Kanunu’nda Yer Almadığı/Davacının Bankaya … Devamını oku…İşe İade Davası | İş Akdinin Karşılıklı Feshedilmesi