Yapının Ruhsat Ve Projesine Aykırı Olduğu | İptal Davası | Danıştay Kararı

T.C. DANIŞTAY 14. DAİRE E. 2013/4688 K. 2014/8454 T. 16.10.2014 • YAPININ RUHSAT VE PROJESİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Savunma Özetinin Kararda Yer Almaması – Mahkemece Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinin Süresinde Verilmediği Belirtilerek Kararda Savunmanın Özetine Yer Verilmediği/Davalı Savunması Özetinin Kararda Yer Almamasının Hukuka Aykırı Olduğu … Devamını oku…Yapının Ruhsat Ve Projesine Aykırı Olduğu | İptal Davası | Danıştay Kararı

Tasarrufun İptali

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/17-224 K. 2013/1478 T. 23.10.2013 • TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlunun Kızının Alacaklının Kardeşi İle Evli Olması ve Aradaki Akrabalık Bağının Alacağın Gerçek Olmadığının Kabulü İçin Yeterli Olmadığı – Davalı Tanıkları Davacı ve Borçluyu Tanımamakta Olup Davacı Tanığının Alacağın Muvazaalı Olduğu Yönünde Beyanının Bulunmadığı ) • MUVAZAA ( Üçüncü Kişi … Devamını oku…Tasarrufun İptali

İptal Davası

İPTAL  DAVASI İdare hukuku kapsamındaki dava türlerinden birisi de iptal davasıdır. İptal davası ile idarenin hukuka aykırı olan işlemleri iptal edilir. Yani iptal davasının konusu idari işlemlerdir. Dolayısıyla iptal davasının amacının idarenin faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. İptal davası ile hukuka aykırı işlem iptal edilerek idari işlem ortadan kalkmaktadır. Ancak mahkemece iptal edilmiş olan … Devamını oku…İptal Davası